lördag 23 september

I de kommuner som är berörda av cesium-137 hos vildsvin är värdena högst vintertid. De är som lägst i augusti–september, i oktober sticker värdena uppåt igen. Foto: Anders Jarnemo

Oklarheter om subvention av cesiumtest

Premium

Från den 1 juli subventionerar staten inte bara trikintest av vildsvin, utan även cesiumtest i de kommuner där det är aktuellt. Men på ett av de ackrediterade labben tycker man inte att det är värt besväret.

De laboratorier som gör analyser för förekomst av trikiner eller cesium-137 för privatpersoners räkning kan ansöka om ersättning hos Livsmedelsverket. För cesiumanalys gäller att vildsvinet är fällt i en kommun där ersättning är berättigad.

Ersättningens storlek är högst 120 kronor per trikinanalys och 495 kronor per cesiumanalys. Dock gäller subventionen bara kött som är avsett för jägarens privata konsumtion, inte vid försäljning.

Livsmedelsverket betalar direkt till laboratorierna för analys av trikiner och cesium-137 som utförts åt jägare. Enskilda jägare ska inte ansöka om subventionen.

 

Tar betalt

På det ackrediterade laboratoriet Calluna i Gävle har man hittills i år utfört omkring 400 cesiumkontroller och lämnar som regel svar redan samma dag som provet kommer in.

Ulf Frykman.

Ulf Frykman på företaget säger att man inte har fått information om hur ansökan om subvention ska gå till eller vart den ska skickas. Man tänker fortsätta att ta betalt av de jägare som skickar in vildsvinsprov för cesiumanalys.

Vid enstaka prov är priset 325 kronor, men det rabatteras när det handlar om många prover från samma jaktlag.

– Det stämmer, vi kör vidare som vanligt. Om vi får in hundra prover i veckan ska vi göra hundra ansökningar. Då får vi anställa någon som bara jobbar med det, säger Ulf Frykman.

 

För cesiumprov behövs ungefär 100 gram rent muskelkött fritt från senor och fett. Det ska vara skuret i centimeterstora bitar. Foto: Marie Gadolin

En gång i månaden

Men när man läser i regeringsbeslutet framgår det att ansökan om subvention bara behöver göras en gång per månad, senast fyra veckor efter utgången av den månad ansökan avser.

Den ska innehålla en redovisning av de analyser som genomförts, när de har utförts och kostnaden per analys, liksom uppgift om i vilken kommun vildsvinet har fällts och en försäkran om att man inte har fått annan ersättning för analyserna.

 

Oförstående

På Livsmedelsverket är man överraskad av labbets kritik.

– Vi har varit i kontakt med de labb som vi känner till är ackrediterade, det är sex stycken. Men subventionen gäller endast för konsumtion i jägarens hushåll, inte försäljning, kanske det har ställt till det, säger områdeschefen Eiríkur Einarsson.

Han tycker att det är bekymmersamt om något labb inte har nåtts av korrekt information.

– Vi har varit väldigt måna om just kontakt och dialog med labben. Jag kommer att prata med mina medarbetare och se till att de kontaktar det labb vi eventuellt har missat.

 

Kort varsel

Eiríkur Einarsson förklarar att subventionen kom med kort varsel, beslut kom i juni och skulle börja gälla 1 juli, men att den är igång.

Ansökningsblanketterna är klara och ska skickas till Livsmedelsverket. Ansökningar för juli handläggs i augusti och det går bra att ansöka om ersättning för ett flertal test samtidigt, inte ett och ett:

– Det skulle vara helt omöjligt, säger Eiríkur Einarsson.

 

Ska vara med

På ett annat laboratorium, Radonova i Uppsala, säger man sig vara väl informerad och kommer att vara med i subventionsprogrammet.

– Ja absolut, vi har haft flera möten med Livsmedelsverket som de bjudit in till. Men det kom lite hastigt på, våra rutiner är inte helt klara, det är de nog först efter sommaren. Skickar man in prov nu är det ordinarie pris som gäller, 495 kronor inklusive moms, som vi fakturerar jägarna, säger Maria Lindkvist på företaget.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev