Flera motioner till Jägareförbundets årsstämma behandlar varg och vargjakt.

Flera motioner till Jägareförbundets årsstämma behandlar varg och vargjakt. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Nya skyddsjaktregler på varg i motion till Jägareförbundets årsstämma

Premium

Människors livskvalitet försämras av närgående vargar och nya regler för skyddsjakt krävs, sägs det i en motion till Jägareförbundets årsstämma.

Motionen är skriven av Per Persson, Timrå, som ser nya regler för skyddsjakt som viktiga verktyg för att förbättra livskvaliteten för många människor som får sin tillvaro försämrad på grund av närgångna vargar.

Nya och bättre regler är också till gagn för vargen, då problemindivider kan tas bort snabbare och enklare och på det viset skapa en större acceptans för en vargstam av rimlig storlek, poängterar motionären.

Inom 200 meter

Därför föreslår han att skyddsjakt på varg ska få bedrivas på enskilds initiativ på vargar som rör sig över tomter eller inom 200 meter från bostadshus, på vargar som attackerar tamdjur, och på vargar som visar ett närgånget intresse för människor som rör sig i naturen.

Motionären anser också att när varg orsakar allvarliga olägenheter för boende, friluftsliv, rennäring och lantbruksnäringar ska jakten kunna bedrivas av jägare som utsetts av myndigheter, samt bekostas av allmänna medel.

Ett angrepp

Rättviks jaktvårdskrets har på samma tema som i motionen ovan ställt sig bakom en motion där man kräver en bättre information från Länsstyrelsen Dalarna ut till berörda i de fall rovdjursangrepp inträffat.

Vidare vill man se en ordning där skyddsjakt på rovdjur beviljas efter ett angrepp på tamdjur. Den delen av motionen har gått vidare till Jägareförbundets årsstämma.

 

Råbock och sälar bland motioner till Jägareförbundets årsstämma

En annan jakt

Beslut om licensjakt på varg tas på för gamla underlag, och fungerar inte tillfredsställande. Det skriver Rättviks jaktvårdskrets i en motion där man förslår att en ny modell för vargjakt tas fram.

Motionären vill att Jägareförbundet arbetar för ett nytt upplägg vid beskattning av vargen, för att inte riskera att det inga finns i utsedda jaktområden när jakttiden inträder.

Man vill se en mer flexibel modell som tar hänsyn till förändringar i vargstammen och i revirsammansättning. En modell som är mer lik den jakt som bedrivs på björn och lodjur som sker över större områden.

Fritt lapptyg

Jägareförbundet Örebro har tillstyrkt en motion som föreslår att länsstyrelserna ska tillhandahålla lapptyg i samband med vargjakt. Inför beslutet att skicka motionen vidare till Jägareförbundets årsstämma har man sneglat åt Norge, där myndigheterna håller jägarna med en släpvagn med den utrustning som krävs för en effektiv vargjakt.

 

I en motion föreslås att Jägareförbundet ska arbeta för att länsstyrelserna ska hålla jägarna med lapptyg när det beslutats om jakt på varg.

I en motion föreslås att Jägareförbundet ska arbeta för att länsstyrelserna ska hålla jägarna med lapptyg när det beslutats om jakt på varg. Foto: Lars-Henrik Andersson

Att ha en sådan ordning i Sverige, där det finns betydligt fler vargrevir, är nog inte möjlig, konstaterar Örebrojägarna, men att länsstyrelserna ska hålla med lapptyg för att minska kostnaderna för jägarna ser man som fullt rimlig, sägs det i svaret på motionen som gått vidare till Jägareförbundets årsstämma.

 

• Samtliga artiklar om Jägareförbundets årsstämma

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev