Förslaget till jakttider på bland annat kricka och bläsand kan komma att ändras i och med nya Rödistan. Foto: Jan Henricson

Nya Rödlistan påverkar fågeljakten

Premium

De nya jaktbara arterna som införts på årets Rödlista får återverkningar på jakttidsförslaget. I vilken utsträckning jakttider kommer att kortas, eller rent av tas bort, är för tidigt att säga, enligt Naturvårdsverket.

När 2020 års Rödlista presenterades av Artdatabanken och Naturvårdsverket i förra veckan visade det sig att en lång rad jaktbara fågelarter samt ett däggdjur tagit plats på listan.

Kricka, bläsand och havstrut klassas som sårbara. Kråka, fiskmås, järpe, björktrast och alfågel som nära hotade. Utöver det skogshare som klassas som nära hotad.

Samlad bedömning

Naturvårdsverkets projektledare Ebba Henning Planck.

Att dessa jaktbara arter tagit plats på listan får återverkningar på jakttidsförslaget. Enligt projektledaren för jakttidsberedningen på Naturvårdsverket, Ebba Henning Planck, är det för tidigt att säga för vilka arter, eller i vilken omfattning, rödlistningen påverkar jakten.

– Vi tittar på Rödlistans nya kriterier för arterna och gör sedan en samlad bedömning då vi också väger in avskjutningsstatistik, förekomsten inom EU, populationsstorlek och vilken påverkan jakten har för en arts utveckling, säger Ebba Henning Planck.

Kan strykas

Ebba Henning Planck bedömer att det kommer att bli ändringar i jakttidsförslaget på grund av rödlistningen. Hon utesluter inte heller att arter kommer att strykas som jaktbara i förslaget.

Någon remissrunda på grund av att förslaget justeras kommer det inte att bli.

– Nej, vi sammanställer nu ett förslag till regeringen där synpunkterna som lämnats i remissvaren vägs in. Utöver det tar vi hänsyn till andra nya uppgifter som kommit, i det här fallet Rödlistan, säger Ebba Henning Planck.

Vanliga jaktbara arter på nya Rödlistan

För de nya jaktbara arter som rödlistats har jakten ingen betydelse. På grund av att dödligheten i övrigt är så mycket större än det jaktliga uttaget, som dessutom är litet. Vilken betydelse har det för er bedömning?

– Som sagt, vi väger in alla aspekter i vårt förslag. Jakten har för många arter liten betydelse, men det är inget vi bortser ifrån utan är en del av en samlad bedömning, säger Ebba Henning Planck.

Naturvårdsverket är en av utgivarna av Rödlistan. Har något nytt tillkommit som ni på Naturvårdsverket inte hade kännedom om tidigare vad gäller dessa arter?

– Kunskapen finns, men någon ny sårbarhetsanalys var inte gjord när vi skickade ut vårt förslag på remiss. Efter det har det kommit en ny Rödlista. Den tidigare är från 2015. Vi måste naturligtvis ta hänsyn till vad som framkommer i den, säger Ebba Henning Planck.

Arbetet med jakttidsförslaget flyter på som planerat. Coronapandemin har inte påverkat tidsplaneringen. Avsikten är att regeringen ska få förslaget till sommaren.

– Vi jobbar på som tidigare med jakttiderna. Vi har hållit oss rätt så friska här på Naturvårdsverket, säger Ebba Henning Planck.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev