Jakttiden på knipa, vigg och storskrak föreslås med små justeringar bli i stort sett oförändrad. Foto: Jan Henricson

Ny art får jagas i jakttidsförslag

Premium

I Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider förlängs jakten på flera simänder. Dessutom föreslås att jakt tillåts på en helt ny art då snatterand ska få jagas i några län i södra Sverige.

I jakttidsförslaget del 2 som berör fåglar anser Naturvårdsverket att den allmänna jakten på ejder, alfågel och småskrake upphör. Samtidigt föreslår man förlängd jakttid på gräsand, kricka och bläsand.

Några dagar extra blir det vid inledningen av jakten då jaktstarten justeras till den 21 augusti för hela landet, med undantag för gränsälvsområdet i Norrbotten där jakten får börja den 20 augusti.

Så vill Naturvårdsverket förändra jakttiden på ripa

Den stora förändringen kommer mot slutet av säsongen. Naturvårdsverket föreslår att jakttiden på kricka och bläsand förlängs med en hel månad och ska avslutas den 31 december, samt motsvarande för gräsand med ett jaktslut den 31 januari.

Man motiverar förslaget med att det saknas biologiska skäl för de skilda startdatum för jakten som gäller idag. Att jakttiderna förlängs med månaderna december respektive januari motiveras bland annat av ett förändrat klimat.

 

En ny art

Vidare föreslår Naturvårdsverket att jakt på snatterand införs, alltså en helt ny art i jakttabellen. Jakt ska tillåtas tiden 21 augusti–31 december i hela södra Sverige där de nordligaste länen utgörs av Värmland, Örebro, Västmanland och Uppsala. Jakt på snatterand ska också få bedrivas på Gotland.

I förslaget skriver Naturvårdsverket att snatterand är tillåten för allmän jakttid, enligt fågeldirektivets listning. Populationen bedöms som livskraftig och ökande, på både lång och kort sikt.

 

Marginaler för dykänder

För dykänderna knipa, vigg och storskrake gäller en liknande harmonisering av inledningen av jakten, som för simänderna. Jakten föreslås inledas den 21 augusti i hela landet, vilket innebär några dagars längre jakttid i vissa län.

För Norrbottens gränsälvsområde gäller emellertid samma jakttid som idag, med start den 20 augusti.

Någon förlängning av jakttiden med februari månad, vilket Jägareförbundet föreslagit, blir det emellertid inte om verkets förslag vinner gehör. Jakten ska som idag avslutas den 31 januari.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev