Foto: Kjell-Erik Moseid

Så vill Naturvårdsverket förändra jakttiden på ripa

Premium

Naturvårdsverket föreslår förändrad jakttid på både dal- och fjällripa i några län.

Enligt det nya jakttidsförslaget ska ripjakten förlängas i delar av landet. Verket föreslår en gemensam jakttidsstart från Dalarnas- och Gävleborgs län och norrut till den 25 augusti samt att både dal- och fjällripa ska få jagas till och med den 15 mars.

Förslaget innebär alltså att jaktens sluttidpunkt blir enhetlig i hela utbredningsområdet genom ett senare avslut nedanför lappmarksgränsen.

 

Naturvårdsverkets förslag på nya jakttider för ripa.

Naturvårdsverket motiverar sitt förslag till jakttidsförlängning med att antalet dalripor och fjällripor varierar kraftigt mellan år och att detta till största delen är beroende av rovdjurens påverkan på ripornas häckningsframgång.

Den årliga riktade ripinventeringen visar en stabil trend för dalriporna. Inventeringarna sker som linjetaxering med hjälp av hundar och Naturvårdsverket anser att denna inventeringsmetod är den mest tillförlitliga av de inventeringsmetoder som används vid dagens ripinventeringar.

 

Jaktstart

Ripkycklingarna anses som självständiga och klarar sig själva oberoende av hönan från 50 dagar efter kläckning. Data som forskningen insamlat i Sverige har senaste kläckdatum den 4 juli och visar därför att kycklingarna är självständiga vid nuvarande jaktstart den 25 augusti.

”Det finns inget som talar för att äggkläckning, äggläggning och parning skulle ske tidigare i de södra delarna av fjällkedjan än i den norra. Variationerna i kläckdatum är större mellan olika år inom samma område än vad det är mellan norra och södra delen av fjällkedjan samma år”, skriver Naturvårdsverket som därför anser att nuvarande tidpunkten för jaktstart är lämplig även framöver.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev