Kostnaderna för älgadministrationen kan sänkas när älgförvaltningsområdena blir färre. Foto: Kenneth Johansson

Nio områden blir två

– Med tre älgförvaltningsområden i stället för dagens nio skulle vi kunna sänka fällavgifterna, sa Johan Varenius, landsbygdsdirektör vid länsstyrelsen i Södermanlands län till Svensk Jakt i slutet av sommaren, när vi skrev om den kraftiga höjningen av fällavgifterna inför höstens älgjakt.

Inför älgjakten 2019 chockhöjde länsstyrelsen i Södermanland fällavgifterna till 1.500 kronor för vuxen älg och 500 kronor för älgkalv. Det innebar en 50-procentig höjning för vuxet djur och mer än en fördubbling för kalv.

Chockhöjda fällavgifter för älg

Anledningen var ett kraftigt underskott i administrationen av älgjakten. Älgavskjutningen i länet har minskat år efter år, men kostnaderna för administrationen har inte blivit mindre. Inte minst ersättningar till ledamöterna i älgförvaltningsområdena har kostat. Arvodet för en ledamot är 5.000 kronor per år, totalsumman kan nu minskas från 270.000 kronor per år till 60.000 kronor, en årlig besparing på drygt 200.000 kronor.

Johan Varenius. Foto: Privat

– Samtal pågår med alla berörda parter om hur vi tillsammans kan hitta långsiktiga lösningar på detta. Länet har nio älgförvaltningsområden vilket är kostsamt, men det framhålls också att det finns förvaltningsmässiga fördelar med detta, sa landsbygdsdirektör Johan Varenius vid länsstyrelsen i Södermanland till Svensk Jakt i somras. Han fortsatte:

– Nuvarande älgförvaltningsområden bildades under andra förutsättningar, när det fälldes fler älgar. Markägar- och jägarorganisationer är ombedda att se över om nuvarande antal älgförvaltningsområden är lämpligt och komma in med förslag på andra eventuella lösningar.

 

Två områden

Lösningen man nu har kommit fram till genom en samrådsprocess är att slå ihop länets nio älgförvaltningsområden, inte till tre som landsbygdsdirektören talade om i somras, utan till två. Ändringen träder i kraft den 1 mars 2020.

Uppdraget för samtliga 54 ledamöter i de nuvarande nio älgförvaltningsgrupperna avslutas nu den 31 december.

I fortsättningen kommer det att finnas två grupper för de nya älgförvaltningsområdena, med sammanlagt tolv ledamöter som ska utses av länsstyrelsen efter förslag från markägar- och jägarorganisationerna i länet.

Nästa år kommer älgförvaltningsområdena i Sörmland att vara två i stället för nio. Karta: Länsstyrelsen

– Ingen i viltförvaltningsdelegationen har motsatt sig och förvaltningsområden och skötselområden har fått rösta, säger länsstyrelsens vilthandläggare Viktor Tylstedt till Svensk Jakt.

 

Stödjande funktion

Under två månader, från 1 januari till 1 mars, kommer länet att vara utan älgförvaltningsgrupper. Under den perioden hanterar länsstyrelsen frågor om älgförvaltningen, i samråd med älgskötselområdena. Länsstyrelsen kommer också att fungera som stödjande i förändringsprocessen att gå från nio till två älgförvaltningsområden, och de utmaningar som detta kan medföra.

 

Nöjd länsordförande

Jonas Fransson. Foto: Marie Carlsson

Jonas Fransson, ordförande i Jägareförbundet Södermanland, kommenterar:

– Jägareförbundet Södermanland föreslog två områden i remissrundan, så det här kommer att bli bra. Det blir lite mer engagemang för de personer som ska ingå i de nya älgförvaltningsgrupperna, men de blir å andra sidan mer rutinerade.

 

Sänkta fällavgifter

Återstår gör nu frågan om fällavgifterna kommer att sänkas igen.

– Beslut om fällavgifterna fattas varje år, jag kan inte säga vad det blir nästa år, säger Viktor Tylstedt på länsstyrelsen.
Även landsbygdsdirektör Johan Varenius konstaterar i ett mejlsvar kort: ”Beslut om fällavgifter tas under sommaren 2020.”

 

Men du sa i somras att med få älgförvaltningsområden skulle ni kunna sänka fällavgiften?

”Det är vår ambition, men till vilken nivå kan vi inte fastställa i dag då vi inte ännu vet hur många älgar som planeras fällas till nästa jaktsäsong. Därför kan vi inte uttala oss om detta ännu”, svarar Johan Varenius.

– Vi hoppas ju att de kan få ner avgiften med minskad administration. Önskemålet är samma nivå som tidigare eller ännu lägre, säger Jonas Fransson, Jägareförbundet Södermanland.

 

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev