Det är jägarna som drabbas när länsstyrelsen i Södermanland höjer fällavgifterna för att täcka sina kostnader. Foto: Jan Henricson

Underskott leder till kraftigt höjda fällavgifter

Södermanlands länsstyrelse flaggar för kraftigt höjda fällavgifter under höstens älgjakt. Nästa vecka kommer förslaget upp på viltförvaltningsdelegationens sammanträde. Där kommer även sammanslagning av förvaltningsområden att diskuteras som ett led i försöken att täcka de administrativa kostnaderna.

En minskad älgstam med färre fällda älgar klarar inte av att täcka administrationskostnaderna för länsstyrelsen i Södermanland. Så har det sett ut under flera år.

Johan Varenius. Foto: Privat

– Älgavskjutningen har successivt minskat över åren, för 15 år sedan fälldes det över 2.000 älgar i länet och senaste jaktåret 759 stycken. Alla skötselplaner är inte fastställda ännu, men prognosen för kommande jaktsäsong är ytterligare lite lägre avskjutning, cirka 700 älgar, säger Johan Varenius, landsbygdsdirektör vid länsstyrelsen i Södermanland.

 

Högsta fällavgiften

Kostnaderna för administrationen minskar inte för att det fälls färre älgar. För det kommande jaktåret räknar Johan Varenius med ett underskott på 350.000 kronor.

Den buffert som tidigare har funnits i älgvårdsfonden är förbrukad.

Södermanland hade redan jaktåret 2018/2019 landets högsta fällavgifter med 1.000 kronor för vuxen älg och 200 kronor för kalv. De älgfattiga länen Kalmar, Halland, Blekinge och Skåne hade samma avgift för vuxen älg, men bara 100 kronor för kalv.

Fällavgifterna för älg varierar stort i landet. Administrationen av älgjakten ska vara självfinansierad baserat på de avgifter varje jägare betalar in för fälld älg. Län med stor avskjutning och stora förvaltningsområden klarar uppenbart ekonomin bättre.

Lägsta fällavgiften i Sverige hade Jämtlands län med 250 kronor för vuxen och 50 kronor för en kalv.

 

Drabbar jägarna

I Södermanland innebär det att fällavgifterna i år kan behöva höjas till 1.500 kronor för vuxen och 500 kronor för kalv. Men med en minskad avskjutning kan det här bli ett återkommande problem i framtiden, med allt högre fällavgifter.

Ett sätt att lösa frågan är att minska kostnaderna.

– Samtal pågår med alla berörda parter om hur vi tillsammans kan hitta långsiktiga lösningar på detta. Länet har nio älgförvaltningsområden vilket är kostsamt, men det framhålls också att det finns förvaltningsmässiga fördelar med detta, säger Johan Varenius och fortsätter:

– Nuvarande älgförvaltningsområden bildades under andra förutsättningar, när det fälldes fler älgar. Markägar- och jägarorganisationer är ombedda att se över om nuvarande antal älgförvaltningsområden är lämpligt och komma in med förslag på andra eventuella lösningar.

Att förvänta sig att älgavskjutningen ska öka markant känns enligt länsstyrelsen inte som realistiskt. I stället gäller det att tillsammans försöka hitta andra lösningar.

Under tiden ökar bördan på jägarkåren.

 

Finns det en gräns där jägarna helt enkelt låter bli att skjuta älg för att kostnaden blir för hög?

– Den bedömningen kan inte länsstyrelsen göra i dagsläget, den frågan bör ställas till jägarna. Problematiken med finansieringen av älgförvaltningen har diskuterats med älgförvaltningsområden, älgskötselområden, viltförvaltningsdelegationen och berörda organisationer i ett par års tid. Årets kommande höjningar av fällavgiften är kommunicerat till samma parter som också har haft möjlighet att komma in med förslag på långsiktiga lösningar, säger Johan Varenius.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev