Naturvårdsverket höjer golvet för lodjursstammen i södra Sverige.

Efter ytterligare angrepp har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på ett lodjur. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Naturvårdsverkets beslut: Fler lodjur i södra Sverige

Lodjuren har blivit fler i södra Sverige. Därför höjer Naturvårdsverket golvet för stammen i söder.

Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer innebär en omfördelning av sju föryngringar av lodjur från norra och mellersta till södra förvaltningsområdet.

Översynen har genomförts av Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna och samverkansråden. Naturvårdsverket har fattat besluten utifrån länsstyrelsernas och samverkansrådens förslag om miniminivåer.

Om miniminivåer

Miniminivåer motsvarar referensvärden på regional nivå. En miniminivå anger det lägsta antalet för en rovdjursart på länsnivå. De samlade miniminivåerna får inte understiga de nationella referensvärdena. Ett referensvärde anger det lägsta antalet individer av en rovdjursart som ska finnas i Sverige.

Källa: Naturvårdsverket

Även förra gången Naturvårdsverket beslutade om miniminivåer för lodjur, i mars 2019, höjde myndigheten golvet för stammen i södra Sverige. Nu sker alltså ytterligare en höjning.

Individer

Sedan förra gången Naturvårdsverket beslutade om miniminivåer har det skett förändringar i den förordning som beskriver hur miniminivåer ska tas fram. En ändring är att miniminivåer ska anges i antal individer och inte antal föryngringar som tidigare.

Samma faktor

För att enklare kunna jämföra med 2019 års beslut använder Naturvårdsverket begreppet föryngringar. För att räkna om antal föryngringar till individer används sedan samma omräkningsfaktorer som vid inventeringen.

De nya miniminivåerna uttryckt i antal lodjursindivider framgår av faktarutan nedan.

Miniminivåerna i antal lodjursindivider

Rovdjursförvaltningsområde norra (332)

 • Norrbotten: 98
 • Västerbotten: 74
 • Jämtland: 92
 • Västernorrland: 68

Rovdjursförvaltningsområde mellersta (347)

 • Dalarna: 47
 • Gävleborg: 63
 • Värmland: 63
 • Stockholm: 19
 • Uppsala: 55
 • Örebro: 39
 • Västmanland: 17
 • Västra Götaland: 44

Rovdjursförvaltningsområde södra (191)

 • Södermanland: 16
 • Östergötland: 33
 • Jönköping: 33
 • Kronoberg: 33
 • Kalmar: 33
 • Gotland: –
 • Blekinge: 11
 • Skåne: 16
 • Halland: 16

Summa hela landet: 870

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev