Lodjur och rådjur följs åt i stammarns utveckling. Foto (i hägn): Kristoffer Pettersson & Roland Svensson

Nygammal forskning visar: Mängden rådjur styr lodjursstammens storlek

Lodjurens tillväxttakt beror på rådjurstillgången. Det skrev lodjursforskarna Henrik Andrén och Olof Liberg i Svensk Jakts aprilnummer 2011. Nu har de båda forskarna kommit fram till samma resultat i en rapport som publicerades förra veckan av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

2011 skrev Henrik Andrén och Olof Liberg i Svensk Jakt: ”Lodjursstammen ökar vid god tillgång på rådjur, men minskar när rådjuren tryter. Rådjursstammen i sin tur påverkas av lodjuren, men även av andra faktorer, främst räv.”

Förra veckan publicerade SLU en forskningsrapport med lodjur och rådjur i fokus. 

– Under sin expansion söderut har lodjuren minskat de lokala rådjurspopulationer som de efterhand har kommit i kontakt med. Sedan har lodjuren i sin tur påverkats av den minskade tillgång på föda som de själva har åstadkommit. Då föds färre lodjursungar och fler lodjur dör, säger Henrik Andrén i ett pressmeddelande från SLU som publicerades den 8 februari.

Permanent låga nivåer?

2011 såg de båda forskarna en risk i att lodjuren och rådjuren kan låsa fast varandra i mycket låga tätheter för båda, men tillade att ”de närmsta åren får visa om den ”låsning” vid mycket låga tätheter av både lo och rådjur vi ser början till i norra Svealand är av mer permanent karaktär, eller bara tillfällig.”

Faksimil från Svensk Jakts nummer 4/2011.

Nu har svaret på frågeställningen kanske kommit. Den nu publicerade studien visar att lodjur och rådjur under vissa förhållanden interagerar med varandra i ett cykliskt förlopp, med ungefär 30 år mellan topparna.

Tydligast var cyklerna i de mellersta regionerna, från sydligaste Norrland till norra Götaland.

Ville fortsätta

Men helt säkra på detta är inte Olof Liberg och Henrik Andrén. De skulle därför vilja fortsätta att studera systemet för att säkerställa att det verkligen är ett cykliskt förhållande mellan lodjur och rådjur.

– Tyvärr är det inte möjligt på grund av ökad lodjursjakt som bryter mönstret. Dessutom har vargpopulationen ökat i Mellansverige och de äter också rådjur, säger Henrik Andrén i SLU:s pressmeddelande.

Första i världen

Enligt SLU är studien den första i världen som har kunnat påvisa ett cykliskt förlopp hos ett stort växtätande däggdjur och dess rovdjur, även om liknande förlopp är kända från mindre djur.

Forskning möjlig tack vare långvarig data

Studierna har kunnat göras tack vare att det finns data långt tillbaka i tiden för såväl lodjur som rådjur.

SLU-forskarna har i sina studier använt befintliga data från svensk viltförvaltning. För lodjur finns de årliga inventeringar som först Svenska Jägareförbundet, och sedan länsstyrelserna, har bedrivit sedan början av 1990-talet. Dessa data kopplades till Jägareförbundets avskjutningsstatistik på rådjur.

Avskjutningsstatistiken ger inte data på hur många rådjur som finns, men den speglar tätheten, enligt SLU-forskarna.

En annan, för studien, lycklig omständighet var att forskarna kunde följa utvecklingen av dessa två arter under lodjurets återkolonisation av Mellan- och Sydsverige efter att det varit försvunnet där sedan början av 1980-talet. Det blev ett slags naturligt experiment. Utifrån klimat och andra förutsättningar delade forskarna in denna del av Sverige i sju regioner, som gradvis återkoloniserades av lodjuret från norr till söder. De olika regionerna befanns sig vid en och samma tidpunkt i olika faser av samspelet mellan lodjur och rådjur.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev