Utredaren ska bland annat ta ställning till vilka uppgifter som kan överföras till en ny myndighet från de myndigheter som för närvarande har ansvar för jakt- och viltvård, däribland Naturvårdsverket. Foto: Rafal Lapinski & Hanna Sjökvist

Naturvårdsverket om att ny jakt- och viltvårdsmyndighet utreds

I förra veckan tillsatte regeringen en utredning om en ny jakt- och viltvårdsmyndighet. Nu kommenterar Naturvårdsverket uppdraget, som även berör andra myndigheter.

Syftet med utredningen om att skapa en fristående jakt- och viltvårdsmyndighet är att säkerställa en effektiv ansvarsfördelning som främjar en långsiktigt hållbar jakt och viltvård och en fungerande viltförvaltning.

Inte ovanligt

Gunilla Skotnicka.

– Att myndigheters verksamheter ses över är inte ovanligt. Naturvårdsverket kommer, som nationell jakt- och viltmyndighet, att förse utredningen med de underlag som efterfrågas och även på andra sätt att stötta i processen, säger Gunilla Skotnicka, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket är för närvarande nationell förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen. Verket ska även bidra till att främja brukandet av vilt som resurs.

”Uppdraget innebär bland annat att ansvara för kunskapsunderlag och kunskapsförsörjning, jägarregistret, inventeringsresultat, föreskrifter, vägledning, bidrag till länsstyrelserna och att genomföra den av riksdagen och regeringen beslutade viltpolitiken”, skriver verket vidare i pressmeddelandet.

Andra myndigheter

Utredningsuppdraget berör förutom Naturvårdsverket även Polisen, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Utredare är Susanna Löfgren, länsråd vid Länsstyrelsen i Jämtlands län och tidigare chef för viltförvaltningsfrågor vid Naturvårdsverket. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari år 2025. 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev