Den så kallade Junselevargen i samband med en av de totalt fyra flyttar som gjordes av vargtiken.

Den så kallade Junselevargen i samband med en av de totalt fyra flyttar som gjordes av vargtiken. Foto: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket förbereder för att flytta vargar till södra Sverige

Naturvårdsverket undersöker just nu möjligheten att flytta en eller två av de vargar som befunnit sig längst tid i Norrbotten. Vargen eller vargarna ska i så fall flyttas till södra Sverige.

Olle Olsson Publicerad 13 december 2019 - 12:41

Det har hittats spår från tre så kallat genetiskt viktiga vargar från den finsk-ryska populationen i Norrbotten län. Vargarna kan bidra med genetisk variation till den skandinaviska populationen och därmed minska inaveln, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida. Verket vill inte att vargarna riskerar att skjutas på skyddsjakt och utreder därför eventuella flyttar av dem.

Naturvårdsverket överväger att flytta en genetiskt viktig varg

Som en del i det förberedande arbetet samverkar Naturvårdsverket med andra myndigheter, till exempel Jordbruksverket samt några länsstyrelser i län dit vargarna skulle kunna flyttas. Möjliga utsläppsplatser är fastigheter där staten står som ägare.

”Tidigare flyttar har visat att vargar sällan stannar kvar på samma plats där de släpps ut”, skriver Naturvårdsverket på sin webbplats.

Vargparet som flyttades från Norrbotten till Tiveden är dock ett exempel på det motsatta.

 

Risk för smittor

Naturvårdsverket uppger dock att innan en eventuell flytt kan genomföras måste vargen ha befunnit sig i Sverige tillräckligt lång tid för att säkerställa att vargen inte bär på smittor som till exempel rabies. Vargarnas närvaro i Sverige räknas från dagen det första kvalitetssäkrade dna-provet samlades in.

De tre individerna i Norrbotten har identifierats via dna-analyser vid olika tidpunkter. De aktuella vargarna identifierades första gången i april, i augusti och i oktober.

Tivedenvargarna kan ha varit kullsyskon

Naturvårdsverket har under åren 2011–2013 flyttat fem olika vargar vid sammanlagt sex olika tillfällen.

Stärka den genetiska statusen

Utan invandring av vargar skulle det enligt Naturvårdsverket behövas en betydligt större vargstam i Sverige för att uppfylla EU:s art- och habitatdirektivs krav på bevarande av arten.

Det behövs minst en ny invandrad varg som får valpar under varje generation (cirka fem år) för att vargen i Sverige ska kunna anses ha gynnsam bevarandestatus.

Naturvårdsverket bedömer att flytt av genetiskt viktig varg i vissa fall kan vara en lämplig förvaltningsåtgärd för att försöka stärka den genetiska statusen på den skandinaviska vargpopulationen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram