Publicerad 28 december 2018 - 11:08

Den allmänna motionstiden i riksdagen avslutades i november. Foto: Melker Dahlstrand

Nästan 50 motioner om jakt i riksdagen

När den allmänna motionstiden i riksdagen avslutades i november hade 2.938 motioner lämnats in. Av dessa handlar ett knappt 50-tal om, eller åtminstone berör, jakt på ett eller annat sätt.

Det är de borgerliga partierna som står för merparten av motionerna, vilket är naturligt när de är i opposition. Moderaterna har varit flitigast, med drygt 20 motioner som rör jakt. Knappt hälften så många motioner kommer från Centerpartiet. Övriga partier har bara författat enstaka motioner.

Många riksdagsmotioner återkommer år från år och ska snarast ses som viljeyttringar och att partierna inte lämnar frågorna därhän.

 

Säl och skarv

Motioner om jakt på säl och skarv är hela tolv stycken. Moderaten John Widegren vill att säljakt och handel med sälprodukter ska underlättas, för att värna fiskerinäringen.
Linka Ylivainio och Eskil Erlandsson, båda (C), vill det samma i en motion.

Anders Åkesson (C).

Centerpartisterna Anders Åkesson och Magnus Ek förordar allmän jakttid på skarv, det gör även Kerstin Lundgren, också hon (C). Det vill även John Widegren (M).

Anders Åkesson och Sofia Nilsson (C) vill ha en förvaltande, allmän jakt på säl.

I en gemensam motion med Niklas Wykman som förstanamn, vill nio moderater att licensjakt på skarv och säl, för att minska bestånden i Stockholms skärgård.

Moderaten Annicka Engblom har skrivit en egen motion om jakt på säl och skarv. Hon vill att arterna införlivas i länens viltförvaltningsplaner.

Även Joar Forssell och Lina Nordquist (L) förordar allmän jakttid på säl och skarv, att skarven förs upp på listan över jaktbara arter, att skyddsjakt på enskilds initiativ införs och att jakt på säl från land tillåts.

Angelika Bengtsson (SD) har också motionerat i ämnet, med fokus på Blekinges skärgård. Fem andra partikolleger till henne, med Martin Kinnunen som förstanamn, har i en större fiskerirelaterad motion anfört att de vill ha licensjakt på både säl och skarv. De anser att bestånden behöver minska kraftigt.

Skarvjakt nämns också av (KD) i en större motion om miljöfrågor.

 

Vapenfrågor

Sten Bergheden (M).

Sten Bergheden (M) vill avskaffa licensplikten på ljuddämpare och att ljuddämpare behandla på samma sätt som ammunition vid inköp.

I en annan motion reagerar han mot Polisens långa handläggningstider för vapenlicenser, som inte är lagenliga. Han anser att regeringen ska förtydliga för myndigheten att lagen ska följas och att företag som förlorar pengar på grund av brott mot gällande lag ska kompenseras ekonomiskt.
I en motion skriven av tre andra moderater, med Åsa Coenraads som förstanamn, föreslås att begränsningen till max fyra skjutvapen för jakt- och målskytteändamål avskaffas.

Magnus Persson (SD) vill att eftersöksjägare inom Nationella viltolycksrådet ska kunna få licens på grovkalibriga enhandsvapen, knutna till uppdraget.

Tre andra riksdagsledamöter från (SD) med Adam Marttinen som förstanamn, har skrivit en omfattande motion om vapenfrågor. De vill bland annat se en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensfrågor, att handläggningstiden ska vara max tre veckor, att femårsgränsen för enhandsvapen ska tas bort och att svensk vapenlag ska stå över EU:s direktiv, inte tvärtom.

De vill också att vapengarderoben utökas till sex vapen utan behovsprövning och möjlighet till minst tio vapen vid behov.

Även Moderaterna, med Sten Bergheden som första namn, har skrivit en större motion om vapenfrågor. De vill också se en ny myndighet och få ner handläggningstiderna. De vill dessutom modernisera vapenlagstiftningen och utöka vapengarderoben till minst tio vapen. Även förvaringsfrågor med mera tas upp i motionen, som omfattar 20 punkter.

 

Tillgänglighet

Eskil Erlandsson (C).

Eskil Erlandsson och Per Lodenius, båda (C), anser att sökt och beviljad dispens för jakt med motordrivet fordon borde gälla i hela Sverige och tills vidare. Detta för att göra jakt för personer med funktionsnedsättning möjlig och mer tillgänglig. Det vill även Lotta Finstorp (M) i en motion.

Moderaten Saila Quicklund vill av tillgänglighetsskäl att priserna för jaktkort på statens marker inte höjs mer än vad som är betingat utifrån konsumentprisindex.

 

Vildsvin

Ganska många motioner, framför allt från Centerpartiet, rör vildsvin och vildsvinskött, liksom belysning och andra hjälpmedel vid vildsvinsjakt.

Mikael Larsson och Daniel Bäckström, båda (C), vill att regeringen utreder hur en ökad avskjutning av vildsvinsstammen kan ske. De vill också ha omfattande regelförenklingar för att kunna ta tillvara och sälja vildsvinskött.

Vildsvinsfrågan engagerar politikerna. Foto: Mostphotos

Det vill även Alexandra Anstrell (M) och, som en del i en omfattande motion om levande landsbygd, nio andra moderater med fokus på Skåne. Även Ann-Sofie Alm (M) har motionerat om detta.

Magnus Jacobsson (KD) har också motionerat om enklare regler för jakt på vildsvin och försäljning av vildsvinskött.

Lina Nordquist (L) välkomnar i en motion Svenska Jägareförbundets och LRF:s förslag om rimligare regler för försäljning av vildsvinskött.

John Widegren (M) vill se förändringar för en sund och långsiktigt hållbar vildsvinsförvaltning utan onödig byråkrati.

Lars Beckman (M) vill att rörlig belysning ska vara tillåten vid all vildsvinsjakt.

Sverigedemokraten Magnus Persson vill se ett förbud mot fällfångst av vildsvin.

 

Märkning

Erik Ottoson (M).

Erik Ottosson (M) vill, precis som Svenska Jägareförbundet, att viltkameror endast ska behöva märkas med jägar-id för att kravet om upplysningsplikt ska vara tillgodosett. Han vill att det samma ska gälla viltfällor.

 

Stora rovdjur

Endast en handfull motioner handlar rovdjur, främst varg. Så vill till exempel moderaten Pål Jonson se ett fördjupat samarbete och en samförvaltning av varg med Norge.

Samma tankar är socialdemokraterna Mikael Dahlqvist, Gunilla Svantorp och Lars Mejern Larsson inne på. De vill att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uthållig vargpolitik.

Lars Hjälmered (M) vill ha en översyn av skydds- och licensjakt på varg, lo och andra rovdjur.

Liberalerna Lina Nordquist, Joar Forssell och Maria Nilsson vill att skyddsjakt enklare ska kunna beviljas när rovdjur orsakar skador för lantbrukare.

 

Jägareförbundets uppdrag

Helén Pettersson (S).

Helén Pettersson (S).

Socialdemokraten Helén Pettersson vill att riksdagen säkerställer Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag. Hon är emot att det arbete förbundet utför ska bli föremål för upphandling.

– Vi behöver slå vakt om vår svenska modell och vara mycket tydliga med att det allmänna uppdraget inte faller inom ramen för verksamhet som omfattas av lagen om offentlig upphandling, skriver Helén Pettersson i motionen, som inte är den första i sitt slag från henne.

Även Moderaterna betonar i sin budgetmotion att jägarnas insatser är av yttersta vikt för den svenska viltvården.

Flera borgerliga partier vill också fortfarande att det inrättas en fristående myndighet för jakt och vilt. Om detta har Pål Jonson (M) motionerat. Han ser gärna att en sådan myndighet förläggs till Karlstad, ”med tanke på de erfarenheter och den kunskap som finns om jaktfrågor just där”. Det är framför allt rovdjursproblematiken han hänvisar till.

 

Illegal jakt

Ett par motioner författade av miljöpartister fokuserar på illegal jakt och jaktbrott mot stora rovdjur. De vill att polis och åklagare ska prioritera allvarlig och organiserad jaktbrottslighet.

En miljöpartist, Rebecka Le Moine, vill att det tas fram en handlingsplan för att ”återföra nationellt utrotade arter till Sverige”, det vill säga skogsvildren och visent.

 

Skärpta straff

Kristdemokraterna vill i en samlingsmotion som behandlar jakt ur ett flertal aspekter, att det ska bli skärpta straff för angrepp mot jägare som bedriver eftersöksjakt och skyddsjakt. Man vill att polisen tar brott mot jägare på stort allvar, ”då detta utgör extremistiskt politiskt våld”.

Kristdemokraterna vill att polisen tar brott mot jägare på stort allvar, ”då detta utgör extremistiskt politiskt våld”. Foto: Erik Jonsson

Partiet vill också att beslut om finansieringen av Svenska Jägareförbundets jakt- och viltvårdsuppdrag ska tas för tre år i taget, och vill stoppa att organisationer som motarbetar jakt får bidrag ur Viltvårdsfonden.

”Det är inte rimligt att alla jägare ska tvingas finansiera en verksamhet som motarbetar deras intresse”, skriver de åtta motionärerna från (KD) med Kjell-Arne Ottosson som första namn.

De vill se en separat jakt- och viltvårdsmyndighet som även ska behandla vapenlicenser, och att balansen i viltförvaltningsdelegationerna ska återställas.

I motionen vill man se utökad jakt på säl, skarv, gäss och tranor samt vildsvin. Skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur behandlas också.

 

Landsbygdsfrågor

I en större motion som behandlar olika landsbygdsfrågor vill Centerpartiet utveckla verksamheter kring jakten. En mängd olika punkter tas upp, som jakt från motorfordon för funktionshindrade, kostnader för skyddsjakt, tillståndsprövning med mera.

Sju centerpartister har undertecknat motionen, med Kristina Yngwe som första namn.

Även Moderaterna och Sverigedemokraterna har skrivit stora, omfattande motioner om viktiga jaktfrågor. Innehållet i dessa skiljer sig inte mycket från Centerns och Kristdemokraternas samlingsmotioner.

Skribent

Marie Gadolin

marie.gadolin@svenskjakt.se

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram