Foto: Anders Jarnemo

Ministern: Regeringen följer skarvfrågan noga

Skarvpopulationen och hur den ska förvaltas är en viktig fråga för regeringen. Det uppger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i ett svar på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten John Widegren (M).

”Jag är medveten om att fisket kan påverkas negativt eftersom skarv kan angripa fångst och skada redskap och att det finns undersökningar som indikerar att skarvens predation kan påverka fiskbestånd. Jag är även medveten om att naturen kring häckningsplatser för skarv förändras.

Jennie Nilsson (S) är ny landsbygdminister.

Jennie Nilsson (S).

Skarven skyddas enligt fågeldirektivet. Endast EU-kommissionen har befogenhet att föreslå ändringar i fågeldirektivet eller dess bilagor, däribland skyddet för skarven”, skriver Jennie Nilsson i sitt svar.

 

Utöka skarvjakten

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att utöka jakten på skarv i Sverige? Det var frågan som ställdes av John Widegren.

Landsbygdsministern lyfter i sitt svar att det är Naturvårdsverket som har det övergipande ansansvaret för genomförandet av viltförvaltningspolitiken, däribland frågor som berör förvaltningen av skarvpopulationen, samt att viltförvaltningen är regionaliserad.

”Om det är motiverat kan länsstyrelsen i enlighet med gällande författningar besluta om skyddsjakt. Regeringen är angelägen om en fungerande viltförvaltning som tar hänsyn till de verksamheter och människor som berörs och följer frågan noga”, skriver Jennie Nilsson.

 

”Mycket otillfredsställande”

John Widegren, (M).

John Widegren är inte nöjd med svaret han fått av ministern.

”Jag tycker att svaret är mycket otillfredsställande tyvärr. När nu EU öppnar upp för ökad förvaltning på skarv genom jakt. Så klart är inte ökad jakt hela lösningen på skarvproblematiken men det är en viktig del. Jag vill dessutom att alla län snarast upprättar skötselplaner/strategier för hur vi hanterar skarven framåt. Det är hög tid redan igår att lösa frågan”, skriver John Widegren (M) i en mejlkommentar till Svensk Jakt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev