Sveriges riksdag har beslutat att gynnsam bevarandestatus för vargpopulationen är 170–270 vargar. Nu talar miljöministern om 300 vargar. Foto: Johnny Olsson

”Ministern frångår riksdagens vargbeslut”

Lars Beckman (M) undrade vad miljöminister Karolina Skog (MP) tänkte göra för att riksdagens beslut om antalet vargar i landet ska följas. Han har nu fått svar.
– Jag tolkar svaret som att hon frångår riksdagens beslut, säger han.

Riksdagsledamoten Lars Beckman från Gävleborg är mycket kritisk till att länsstyrelserna i sin vargförvaltning inte rättar sig efter rovdjurspolitiken som beslutats i riksdagen. Han tycker att tilldelningen som länsstyrelsen nyligen beslutade om i hans län är alldeles för låg och att det motverkar riksdagens mål om folklig acceptans för rovdjurspolitiken.

Lars Beckman (M). Foto: Riksdagen

 

Svarat på frågan

Lars Beckman skrev därför en skriftlig fråga till miljöminister Karolina Skog där han undrade vilka åtgärder hon tänker vidta för att riksdagens intentioner om antalet vargar i Sverige följs.
Nu har miljöministern svarat på frågan:

”Regeringens övergripande mål avseende den svenska vargstammen är att varg ska ha gynnsam bevarandestatus samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och även annan socioekonomisk hänsyn tas. Människor och rovdjur ska kunna leva tillsammans.”

 

300 vargar

Miljöminister Karolina Skog (MP) Foto: Fredrik Hjerling

Karolina Skog fortsätter:
”Efter en vetenskaplig bedömning 2015 konstaterade Naturvårdsverket att den svenska vargstammen har gynnsam bevarandestatus under förutsättning att det finns minst 300 vargar i Sverige…”

Vidare skriver hon att det är länsstyrelserna som beslutar om licensjakt på varg och att regeringen inte kan ha några synpunkter på länsstyrelsernas beslut.
Lars Beckman är inte nöjd med svaret från ministern:
– Ministerns svar måste tolkas som att hon frångår riksdagens beslut men det mest anmärkningsvärda är att svaret måste tolkas som att man inte avser ingripa genom regleringsbrev för att styra myndigheterna mot att följa riksdagens beslut. Det stämmer inte att regeringen inte kan styra myndigheter utan är snarare ett uttryck från miljöpartiet att man egentligen inte vill ha vargjakt.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev