Miljöminister Isabella Lövin (MP) menar att länens viltförvaltningsdelegationer måste informeras om förestående flytt av vargar till deras hemlän, för att kunna förankra åtgärden hos markägare och invånare. Foto: Naturvårdsverket & Olle Olsson

Miljöministern om flytt av vargar: Behöver invånarnas acceptans

Miljöminister Isabella Lövin (MP) uttalar sig nu för första gången om planerna på att flytta vargar för att förstärka stammens genetiska status. I ett svar på en fråga från moderaten Sten Bergheden skriver ministern att utsättning av varg behöver förankras i berört läns viltförvaltningsdelegation för att öka acceptansen hos de som berörs.

När regeringen i början av november gav länsstyrelserna i varglänen uppdrag att redovisa områden där det är lämpligt att sätta ut genetiskt viktiga vargar (underförstått sådana som vandrat in i norra Sverige från Finland) väckte det uppmärksamhet inte bara bland jägare och tamdjurshållare, utan också i den politiska oppositionen.

Sten Bergheden, ansvarig för jaktpolitik och moderat riksdagsledamot från Västra Götaland, har i en fråga till miljöminister Isabella Lövin (MP), bland annat vilja veta om det gjorts någon konsekvensutredning av vad det innebär att flytta in vargar till hans hemlän.

 

Redovisa förankring

Isabella Lövin ger inget direkt svar på Berghedens frågor om Västra Götaland specifikt. Hon beskriver istället bakgrunden till varför nyinvandrade vargar kan behöva flyttas.
Miljöministern hänvisar till propositionen En ny rovdjursförvaltning, som togs fram av den dåvarande moderatledda regeringen, där det sägs att det krävs aktiva åtgärder för att förbättra vargstammens genetiska status.

Däremot sägs det i svaret inget om kompensation till de som drabbas av utsättningen, vilket varit aktuellt när frågan diskuterats tidigare.

Ett beslut om flytt av varg behöver förankras i det berörda länets viltförvaltningsdelegation. Detta för att öka acceptansen hos markägare och invånare, skriver Isabella Lövin.

Länsstyrelserna ska inför en vargflytt redovisa hur en lokal förankring kan gå till.

 

Jägares medgivande

Avslutningsvis konstaterar miljöministern att myndigheterna när de ska flytta vargar måste har markägares och jakträttsinnehavares medgivande, både från där vargen hämtas och där den sätts ut.

Hon menar också att en förutsättning för vargflytt är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att flytten i sig inte påverkar vargstammens gynnsamma bevarandestatus negativt.

 

Vargar stannar inte

Sten Bergheden (M). Foto: Riksdagen

Sten Bergheden är inte särskilt imponerad av miljöministerns svar. Han säger till Svensk Jakt att regeringen som vanligt försöker gömma sig bakom Naturvårdsverket.

– Men det är inte Naturvårdsverket som styr landet, utan regering och riksdag och verket ska följa de beslut som riksdagen tar.

Han är kritisk mot att regeringen inte tänker genomföra några konsekvensanalyser innan vargar sätts ut.

– Särskilt som vargarna knappast kommer att stanna kvar i den skog som regering och länsstyrelse har placerat dem i, säger Sten Bergheden som anser att det inte räcker att viltförvaltningsdelegationerna informeras om att vargar ska sättas ut.

– Delegationerna behöver ha vetorätt för att kunna stoppa utplacering av nya vargar, säger Sten Bergheden.

 

[totalpoll id=”162161″]

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev