Naturvårdsverket har lämnat sina förslag på kompensationsåtgärder för de län som berörs av vargflytt. Foto: Mostphotos

Naturvårdsverket har lämnat sina förslag på kompensationsåtgärder för de län som berörs av vargflytt. Foto: Magnus Rydholm

Så vill Naturvårdsverket kompensera för vargflytt

Ökat stöd till förebyggande åtgärder i renskötselområdet och där invandrade och flyttade vargar etablerar sig.
Extra tilldelning i licensjakten för län som tar emot valpar och flyttade vargar oavsett om vargen stannar i länet.
Extra tilldelning i licensjakten för län där vargar etablerar sig.
Det föreslår Naturvårdsverket som kompensationsåtgärder för den genetiska förstärkningen av vargstammen.

Svensk Jakt Publicerad 15 maj 2013 - 16:39

Naturvårdsverket redovisar nu till regeringen förslag till kompensation vid flytt av genetiskt värdefulla vargar.
Vi har haft samråd med representanter för intresseorganisationer och länsstyrelser om förslagen för att få så bred uppslutning som möjligt kring genetisk förstärkning av den inavlade svenska vargstammen, säger Eva Thörnelöf, avdelningschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.
Vargstammen kan enligt regeringens beslut förstärkas på flera olika sätt. Exempelvis genom spontan invandring av östliga vargar, genom flytt av invandrade vargar från norra Sverige till Mellansverige, genom att ta in utländska vargar eller flytt av vargvalpar från djurparker till det fria.

 

Åtgärder i renskötselområdet

Invandrade vargar från öster kan bli kvar i norra Sverige. Av smittskyddsskäl bör de vara kvar i ett halvår innan de flyttas söderut.
Det är viktigt att skydda både rennäringen och den invandrade vargen under den här tiden. Vi föreslår därför ökat stöd till förebyggande åtgärder och kommunikation till både länsstyrelser och rennäringen, säger Eva Thörnelöf i pressmeddelandet.
Naturvårdsverket föreslår att länsstyrelserna bör få extra medel för att kunna följa den invandrade vargen i fält.  Viltskadeförordningen bör ändras så att samebyn kan få ersättning för skadeförebyggande åtgärder utan att detta dras av från ersättningen för rovdjursförekomst. Ersättningsnivån för vargförekomst i samebyar bör ses över, skriver Naturvårdsverket i pressmeddelandet.

 

Åtgärder i vargområdet

Risken för tamdjursangrepp i vargområdet gäller främst får, skriver Naturvårdsverket. Man föreslår att tamdjursägare kan få bidrag för förebyggande åtgärder inom Landsbygdsprogrammet. Verket föreslår även ökade bidrag till rovdjursavvisande stängsel för att täcka merkostnaden jämfört med vanliga stängsel.
Det kan behövas mer informationsinsatser i områden med flyttade vargar. Här föreslår vi att verksamheten med akutgrupper fortsätter och att fler länsstyrelser kan få medel för detta, säger Klas Allander, handläggare vid Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

 

Större tilldelning i licensjakten

Verket föreslår även förändringar i licensjakten på varg. En större tilldelning bör ges till de län som tagit emot valpar eller där invandrad eller flyttad varg etablerar sig, anser Naturvårdsverket. Dessutom bör de län som tar emot en flyttad genetiskt värdefull varg få en extra varg i tilldelning i licensjakten oavsett om vargen stannar i länet.

 

Beslutsrätten ska delegeras

Naturvårdsverket skriver också i pressmeddelandet att man har inriktningen att överlämna beslutsrätten för nästa års licensjakt på varg till länsstyrelserna. Det innebär att Naturvårdsverket kommer att i delegeringsbeslut ange antal djur som högst får fällas vid licens- och skyddsjakt. Eftersom miniminivå för vargstammen saknas sägs i lagstiftningen att verket ska ange det högsta antal djur som får fällas vid skydds- och licensjakt.
Det här är frågor som länsstyrelserna bör diskutera när de beslutar om licensjakt. Vi har inriktningen att delegera licensjakten efter varg 2012 till länsstyrelserna, säger Klas Allander i pressmeddelandet.
Licensjakt 2012 bör inte tillåtas i revir med invandrade och flyttade vargar samt första generationen av avkommor. Det bör inte tillåtas jakt i 8-10 revir med de mest genetiskt värdefulla vargarna. Det finns idag ungefär så många revir med värdefulla vargar och deras valpar. Undantaget för jakt. Revir med avkommor till värdefulla vargar bör undantas från jakt under högst två licensjakter, skriver Naturvårdsverket i pressmeddelandet.

 

Naturvårdsverkets förslag i sin helhet

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram