Lavskrikan är ofta orädd av sig. Foto: Kenneth Johansson

Markägarna får rätt i lavskrikemålen

Mark- och miljödomstolen ger markägarna rätt att avverka i de så kallade lavskrikemålen. Skogsstyrelsen har enligt domstolens bedömning inte haft fog för att besluta om förbud mot avverkning, skriver Land Skogsbruk.

Sommaren 2016 beslutade Skogsstyrelsen att säga nej till avverkningsanmälningar eftersom lavskrika finns i områdena. Redan i oktober 2017 beslutade Mark- och miljödomstolen i Östersund att undanröja Skogsstyrelsens beslut att stoppa avverkningen. Domstolen konstaterade då att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet för artskyddet och att det i stället är länsstyrelsernas uppgift.

 

Överklagade
Men Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket överklagade mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen. Det resulterade i ett beslut att skicka tillbaka ärendena till mark- och miljödomstolen, eftersom den inte hade prövat sakfrågan.
Nu konstaterar domstolen att det inte finns skäl för att förbjuda avverkningen och att den anmälda avverkningen ska tillåtas, rapporterar Land Skogsbruk.
I sina domskäl skriver domstolen bland annat att lavskrikan är en förhållandevis vanligt förekommande fågelart, även i den berörda regionen. Att förbjuda en avverkning är ett mycket ingripande beslut för den enskilde markägaren. Enligt domstolens bedömning har Skogsstyrelsen inte haft ett underlag som ger stöd för att besluta om ett sådan förbud.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev