Kritiserad vargmodell underkänns av ansvariga forskare

Ansvariga forskare ber Naturvårdsverket bortse från den beräkningsmodell för gynnsam bevarandestatus för varg som verket tidigare använt. Foto: Daniel Sanchez

Den beräkningsmodell som Stockholmsgenetikerna Linda Laikre och Nils Ryman tagit fram, och som ligger till grund för Naturvårdsverkets förslag till gynnsam bevarandestatus för vargstammen, är inte relevant.
Nu ber ansvariga Skandulvforskare att modellen inte ska användas.

Olle Olsson Publicerad 24 juni 2013 - 09:52

Svensk Jakt har vid flera tillfällen skrivit om genetiker Dag Lindgren, professor emeritus, och hans kritik mot den genetikmodell som använts för landets vargstam. Dag Lidgren anser att den modell som använts inte är relevant och att det med den modellen behövs fler vargar i Sverige än vad som är nödvändigt. Nu står det klart att Dag Lindgrens kritik var befogad.

”Vid ett expertmöte på Naturvårdsverket framgick det klart att denna figur inte är tillämplig för den skandinaviska vargpopulationen. Den illustrerar hur snabbt en avsnörd population förlorar sin genetiska variation i relation till vad den hade vid avsnörningen, då dess variation var lika stor som hos moderpopulationen. Den är alltså tillämplig för en population med fortlöpande förlust av genetisk variation. Den skandinaviska vargpopulationen är i motsatt situation, den började med en mycket liten variation och är nu inne i en process med fortlöpande tillskott av variation. Som författare till den åberopade rapporten vill vi (Håkan Sand och Olof Liberg) här klart deklarera att denna figur bör utgå från vår rapport och inte längre användas för att beräkna FRP för den skandinaviska vargpopulationen. För övrigt anser vi att kravet sju migranter per decennium ligger långt över vad som krävs för att upprätthålla en genetiskt frisk vargpopulation, skriver en grupp forskare i ett öppet brev till Naturvårdsverket.”

270 vargar räcker
Naturvårdsverket har tidigare gått ut med att det krävs minst 380 vargar i landet. Bland annat baserat på den nu skrotade genetikmodellen. Nu går SLU-forskare ut i ett öppet brev där de anser att 270 vargar räcker.

Forskarna skriver att de ”med oro noterat den ökade polariseringen i Sverige angående synen på vår vargstam och på hur den bör förvaltas. Vi tror att en viktig del av problemet är avsaknaden av en långsiktig och tydlig adaptiv förvaltningsplan för varg.”

Forskarna föreslår en gynnsam referenspopulation, FRP, på 270 vargar i Sverige, och att den skandinaviska och den svenska vargpopulationen idag har en gynnsam bevarandestatus. De betonar att 270 vargar inte är detsamma som ett förvaltningsmål. Inget hindrar Sverige från att fastsälla ett långsiktigt mål för sin vargstam som ligger över detta.

”Fördelen för Sverige med att ha ett FRP som man kan uppnå är att Sverige då har friheten att självt bestämma vilket förvaltningsmål man vill ha. FRP kommer enbart att fungera som ett minimimål som inte får underskridas.”

Dag Lindgren stöder forskarnas dokument, men anser att FRP för varg i Sverige kan vara lägre än 270.

Genetikbråket detta har hänt

Linda Laikre och Nils Ryman har tagit fram en matematisk modell för hur många vargar som behövs för att uppnå gynnsam bevarandestatus i landet. I sina beräkningar har de valt att utgå från en fiktiv vargpopulation på 100, 200, 400 och 800 vargar som snörpts av från en stor population med stor genetisk variation. En rapport som Naturvårdsverket valt att använda.

Dag Lindgren har vid upprepade tillfällen sågat Naturvårdsverkets tillämpning av rapporten och kallat den för ett allvarligt missbruk av genetik. Han är starkt kritisk till att Naturvårdsverket inte använder den skandinaviska vargstammen som utgångspunkt.

I Naturvårdsverkets hypotetiska vargpopulation kan inaveln inte annat än öka. Då är det meningsfullt att försöka hålla inavelsminskningen låg. I den svenska vargpopulationen minskar inaveln med antalet migranter. Det räcker med knappt en vargmigrant per generation (troligen betydligt mindre) för att inaveln inte ska öka, framhåller Dag Lindgren.

Jägareförbundet har varit drivande i kritiken mot de genetiska kraven i vargstammen. Förbundets Gunnar Glöersen är mycket aktiv i genetikdebatten.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram