Enade organisationer kräver handling i vargfrågan

Foto: Kenneth Johansson

• Gynnsam bevarandestatus uppnådd för varg.
• Vargstammens utveckling och status synnerligen gynnsam.
• Politisk beslutsamhet allt som krävs för gynnsam bevarandestatus.

Det är tre viktiga punkter i det brukardokument som idag (torsdag) klockan 11.00 överlämnas till miljöminister Lena Ek.

Brevet är undertecknat av Roger Engstrand, Karl Hedin, Jesper Jönsson, Kjell Lennartsson, Thomas Ekberg och Anders Runnérus. Där går bland annat att läsa följande: 

”Efter att ha analyserat Sveriges åtagande gentemot EU vad beträffar varg har vi kommit fram till att gynnsam bevarandestatus enligt konstens alla regler redan är uppnådd. Därför kräver vi att beslutande politiker och myndigheter genast hävdar denna status så att frågan åter kan bli en nationell angelägenhet.
Vi kräver att hänsyn från och med nu tas enligt direktivet och att åtgärder sätts in för att säkerställa att lokala, sociala och ekonomiska konsekvenser till följd av rovdjur inte får till följd att direktivets övergripande mål om en långsiktigt hållbar utveckling riskeras.

De biologiska, genetiska och fysiska förutsättningarna för vargstammen är enligt vår utredning redan på plats vilket inte minst den kraftiga tillväxten vittnar om.

Med utgångspunkt i den sårbarhetsanalys som genomfördes 2012 och de riktlinjer som LCIE definierat som gynnsam referenspopulation, bör golvet för vargpopulationen i Skandinavien kunna sökas i intervallet 100 – 120 vargar vilket är väsentligt högre än minsta livskraftiga population om 60 individer.

Enligt Art- och Habitatdirektivet fordrar gynnsam bevarandestatus en avvägning mellan gynnsam population, gynnsamt utbredningsområde och lokal acceptans. Inget bevarandeprojekt blir framgångsrikt om inte människorna som delar livsrum med den skyddade arten också accepterar den – det vill säga lokal acceptans.”

Brukardokumentet redogör bland annat för de legala aspekterna av Art- och Habitatdirektivet, biologiska status, skadornas omfattning och karaktär, vargens negativa inverkan på miljön, sårbarhetsanalysen och vargens genetik.

”I detta läge anser vi att det är avgörande att ha korrekt information, nämligen att gynnsam bevarandestatus är uppnådd såväl fysiskt som juridiskt och att det nu är upp till politikerna att besluta om hur stora olägenheter människorna på landsbygden ska acceptera.”

Organisationer som stöder Brukardokumentet:

Svenska Jägareförbundet
Svenska Samernas Riksförbund
Förbundet Sveriges Småbrukare
Föreningen Sveriges fäbodbrukare
Svenska Kennelklubben
SPOFA Jakt
Kvinnors nätverk mot varg Rödluvan och Mormor
Sveriges Jordägareförbund
Sveriges Yrkesjägarförening
Föreningen Allmogekon
Svenljungagruppen
Svenska Älghundklubben
Svenska vit Älghundklubb
Svenska Björnhundklubben
Svenska Laikaklubben
Svenska Jämthundklubben

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev