Två uttalanden från årsstämman

Innan Svenska Jägareförbundets årsstämma avslutades vid lunchtid på söndagen så enades delegaterna om att anta två uttalanden:

Uttalandena rör två aktuella och viktiga frågor. Den första behandlar rovdjuren och det faktum att Naturvårdsverket ska anta ett referensvärde för vargstammen och det andra tar upp förbundets framtidsarbete.

Uttalande 1:

Vargen ska förvaltas

Det finns många lyckade exempel på hur man förvaltar stora rovdjur. Nu ska regeringen sätta förvaltningsmål för vargstammen. Hur målet sätts kommer vara avgörande för en framgångsrik vargförvaltning med lokal acceptans. Svenska Jägareförbundets rovdjurspolicy utgår från maximalt 150 vargar.

Ur ett naturvårdsperspektiv hade vi en framgångsrik rovdjursförvaltning tills för några år sedan. Björn, lo och järv hade ökat snabbt och skyddsjakt och populationsreglerande jakt infördes successivt medan stammarna fortfarande växte. Lokala problem hanterades, samtidigt som en lokal delaktighet och acceptans skapades.

Vargstammen har ökat snabbt, och den ökar fortfarande. För några år sedan inleddes därför omställningen från ett rent bevarande till att förvalta stammen. Övergången avbröts dock tvärt, och framgångsreceptet övergavs.
Istället för en förvaltning som utgår från lokalsamhällets behov granskar nu EU-kommissionen varje beslut om skyddsjakt och förvaltningsdomstolar gör komplicerade biologiska överväganden.
Svenska Jägareförbundet ställer därför krav på att regeringen tar ansvar och skapar en tydlig förutsägbar rovdjursförvaltning, där vargen förvaltas som övrigt vilt.

Uttalande 2:

Strategisk Målbild

Efter ett omfattande förankringsarbete som präglats av öppenhet och medlemsinflytande har Svenska Jägareförbundet årsstämma idag fattat beslut om en strategisk målbild, som resultat av projektarbetet Jakten på framtiden.
Årsstämmans beslut innebär att hela organisationen enats om följande vision: Svenska Jägareförbundet ska med kraft och kunskap leda och utveckla den svenska jakten och viltvården. För att nå visionen har stämman fattat beslut om strategiska mål inom de områden som prioriterats av våra medlemmar:
· Medlemsutveckling
· Opinionsbildning och kommunikation
· Kompetens
· Utbildning
· Organisation

Detta betyder att Svenska Jägareförbundet ska bli en mer proaktiv jakt- och naturorganisation, där etik och värdegrund fortsatt är vägledande i vårt agerande.
Detta kommer att göra Svenska Jägareförbundet till det självklara valet för de jägare som delar vår etik och värdegrund.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev