I fortsättningen är det så här det ska se ut. Enligt Skogsstyrelsen får skogsägarna inte längre plantera gran på marker där det ska växa tall.

Enligt Skogsstyrelsen får skogsägarna inte längre plantera gran på marker där det ska växa tall, och med det har också andelen tallföryngringar ökat markant i de södra delarna av landet. Foto: Jan Henricson

Krav på skogsägare har gett mer tall i skogen

Nu ökar andelen tall på magra marker i Götaland. Enligt Skogsstyrelsen har nya föreskrifter gett en positiv effekt.

Det är tidningen Skogen som skriver om att allt fler markägare i Götaland föryngrar sina skogar med tall på magra marker. Under lång tid har gran, som växer fortare och inte på samma sätt drabbas av betesskador, ersatt tallen. Men nu svänger det till tallens fördel.

Det kan förklaras med nya föreskrifter som infördes i mars i år. De innebär bland annat förbud mot föryngring med gran på magra marker.

 

En trend

Men trenden började redan för några år sedan.

Ny statistik visar att 56 procent av ungskogarna i Götaland på magra marker består av tall, vilket är en ökning med 16 procent på ett år, och hela 40 procent jämfört med 2016.

 

Vitalare skogar

– Efter många års enträget arbete så ser vi nu en tydlig trend där skogsägaren planterar tall i stället för gran på de här markerna. Det gör också våra skogar mer vitala och robusta vilket gynnar både naturvården och produktionen, säger skogskonsulent och viltexpert Lars Ingemarsson vid Skogsstyrelsen i artikeln.

I Svealand är redan andelen tallföryngringar på en högre nivå, och ligger på 76 procent på magra marker. I Norrland är nivån hela 90 procent.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev