Mannens begäran om att förvara sitt vapen hos sin pappa avslogs. Polisen får nu titta på ärendet igen efter en ny dom. Foto: Lars-Henrik Andersson

Kammarrätten ger jägare rätt om vapenförvaring

En 55-årig jägare har rätt att förvara sina vapen hemma hos sin pappa, trots att han bor långt från föräldrahemmet. Men det satt långt inne. Först när han överklagade till kammarrätten ordnade det sig för jägaren.

Dagens Juridik berättar om fallet där en 55-årig jägare fick föra en lång kamp mot myndigheterna för att fortsatt få förvara sina vapen hemma hos sin far.
Mannen har förvarat sina vapen i föräldrahemmet sedan han började jaga 1989. Vid två tidigare tillfällen har han fått Polismyndighetens tillstånd att ordna vapenförvaringen på det viset, bland annat för att han äger marken där pappan bor och för att han jagar på den och anslutande marker.

 

Inga undantag

Men i februari 2021 blev det stopp, då polisen ansåg att huvudregeln skulle följas; det vill säga att en vapenägare har ansvaret för att själv ta hand om och förvara vapen och ammunition.
De undantag som finns, särskilda skäl då ägaren inte själv kan ta hand om sina vapen vid exempelvis utlandsvistelse, var inte tillämpbara, enligt myndigheten.

Kammarrätten ger jägare rätt att förvara vapen i familjehemmet

Nej i förvaltningsrätt

Jägaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten som inte ansåg att det fanns någon anledning att ändra på Polisens beslut. Att han bedrev jakt endast på marken där föräldragården ligger, och att han har långa resor för att ta sig till jaktmarken innebar inte sådana särskilda skäl som det talas om i förarbetena till lagtexten, enligt förvaltningsrätten.
Två nämndemän var emellertid skiljaktiga, skriver Dagens Juridik. Att han jagade på marker som han själv ägde och att föräldrahemmet låg på fastigheten var sådana särskilda skäl som gjorde undantag möjligt, enligt nämndemännen.

 

Identiskt fall

Möjligtvis stärkt av nämndemännens yttrande överklagade 55-åringen till Kammarrätten i Stockholm. I överklagan skrev han bland annat att hans fall var i det närmaste identiskt med de fall som beskrivs i förarbetena till vapenlagen om när undantag från huvudregeln kan göras.
Och kammarrätten gav jägaren rätt. I hans fall finns det särskilda skäl för att få förvara vapen hos annan. Att han jagar på mark som han själv äger, och på anslutande marker samt att han uppehåller sig mycket i hembygden, vägde tungt när kammarrätten bedömde saken.

 

Ny prövning

Domstolens beslut, att det finns särskilda skäl som innebär att jägaren ska kunna förvara sina vapen och ammunition hos sin far, innebär att förvaltningsrättens avslag ska upphävas och att Polismyndigheten ska pröva saken på nytt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev