Mannen får klartecken från kammarrätten att förvara vapen och ammunition i sitt familjehem. Foto: Jan Henricson

Kammarrätten ger jägare rätt att förvara vapen i familjehemmet

Kammarrätten ger en 41-årig jägare rätt att förvara vapen och ammunition hos sin far.

En 41-årig man har vunnit ett mål i kammarrätten avseende hans förvaring av vapen och ammunition hos annan, det skriver Dagens Juridik.

Mannen har förvarat sina vapen hos sin far i familjehemmet sedan han införskaffade dem i början av 2000-talet. Detta på grund av att han bedriver jakt på fastigheter som ligger i anslutning till bostaden.

Mannen äger hälften av bostaden och han jagar inte någon annanstans än vid familjehemmet.

 

Avslog ansökan

Polismyndigheten beslutade den 9 juli 2021 att avslå mannens ansökan om tillstånd att förvara vapen hos annan. Myndigheten såg inte något skäl som tydde på att mannen inte kunde klara av att ta hand om sina skjutvapen på egen hand. 

Han överklagade till förvaltningsrätten som också avslog hans begäran.

 

Bifall hos kammarrätten

Kammarrätten i Stockholm gör dock en annan helhetsbedömning kring de aktuella omständigheterna. Rätten anser att det framstår som motiverat att låta 41-åringen förvara sina vapen och sin ammunition hos sin far och överklagandet ska därför bifallas. Kammarrätten skriver:

”Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos annan förutsätter inte att förvaringen är en tillfällig lösning. Att det var länge sedan mannen flyttade hemifrån utgör alltså inte i sig ett skäl att neka honom det sökta tillståndet.” 

Målet går nu tillbaka till Polismyndigheten för fortsatt tillståndsprövning.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev