En sjuk jägare fick sina vapen omhändertagna av polis. Värderingen av vapnen låg långt under marknadsvärdet, anser den sjukes jägarens broder som överklagade värderingen men förlorade i domstol. Foto: Lars-Henrik Andersson och Mostphotos

Sjuk jägare fick inte behålla sina vapen – ersattes med 600 kronor av polisen

Premium

En jägare som drabbades av psykisk ohälsa fick inte behålla sina tre jaktvapen.
Polisen anlitade en värderingsman som satte ett marknadsvärde på totalt 600 kronor för vapnen. Den sjuke mannen överklagade med hjälp av sin bror beslutet till förvaltningsrätten.

Förra året blev en jägare i norra Sverige av med alla sina tre jaktvapen på grund av psykisk ohälsa. Jägaren var inte kapabel till att själv sälja vapnen, enligt brodern:

– Jag ifrågasätter inte att polisen återkallade min brors tillstånd att inneha jaktvapen, men den värdering som gjordes är under all kritik.

Uppskattat värde

Brodern till den sjuke jägaren berättar att vapnen, en Valmet kombi, en Winchester hagelbock samt en Carl Gustaf 1900 Sporter, har ett marknadsvärde på totalt cirka 13.000 kronor.

– Kombibocken är värd runt 2.700 kronor, hagelbocken cirka 4.500 kronor och 1900-studsaren ligger på mellan 5.000-6.000 kronor i värde. Studsaren hade även tävlingstryck. Vapnen var i gott skick. Hagelbocken sköt min bror bara lerduvor med, han jagade inte med den. Polisens värderingsman värderade kombin och hagelbocken till 300 kronor vardera samt noll kronor för 1900-studsaren.  Det var i början av juli förra året som polisen skrev ett brev till jägaren:

”Du har inte begagnat dig av möjligheten att själv avyttrat vapnen. Polismyndigheten har verkställt värderingen genom av länsstyrelsen särskilt förordnad värderingsman. Värderingen har skett till marknadsmässigt pris som gäller för försäljning av egendomen från Polismyndigheten till en vapenhandlare.”

Orkade inte

– Min brors psykiska ohälsa gjorde att han inte överklagade värderingen i tid. Han förstod inte hur han skulle göra och frågade heller inte någon i familjen om hjälp, utan lade bort posten.

Jägaren hade därefter två veckor på sig att yttra sig eller inkomma med intyg som styrkte ett annat värde för vapnen.

Men han lade alltså bara bort brevet utan att göra något. Det menar brodern berodde på den psykiska ohälsan.

Brevet med värderingen hittades senare av brödernas pappa.

Överklagade

Senare överklagade jägaren polisens värdering till förvaltningsrätten i Härnösand. Han fick hjälp av sin bror som engagerade sig i ärendet.

– Det är ju skamligt att en värderingsman inte vet marknadsvärdet. Det här ärendet måste granskas närmare. Hur många har blivit lurade? Det kan inte vara möjligt att myndigheter utnyttjar en psykiskt sjuk människa på detta sätt, säger brodern.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet i en dom i november. Domstolen konstaterar att Polisen hade fog för beslutet att lösa in vapnen.

Annan bedömning

Att hänvisa till vad motsvarade begagnade vapen kostar hos en jakthandlare räcker inte, menar förvaltningsrätten:

”Detta anser förvaltningsrätten inte kan jämställas med intyg av annan värderingsman som utgör skäl att ifrågasätta den av länsstyrelsen utsedda värderingsmannens bedömning av vapnens värde. Då det inte heller i övrigt framkommit några omständigheter som tyder på att vapnen har värderats för lågt finner förvaltningsrätten inte anledning att frångå den värdering som Polismyndigheten lagt till grund för sitt beslut.”

Brodern överklagade förvaltningsrättens avslag till Kammarrätten i Sundsvall som den 18 januari beslutade att inte bevilja prövningstillstånd, förvaltningsrättens avgörande står alltså fast.

Saknas uppgifter

Svensk Jakt har begärt ut värderingsbeviset. Av handlingen framgår vilka vapen det rör sig om med tillverkningsnummer, modell och kaliber. Det finns även en rad för varje vapen där det kan göras en anteckning, men dessa rader är tomma. Det står inget om i vilket skick vapnen är.

Vem som utfört värderingen får vi inte reda på eftersom namnet på den som gjort värderingen inte finns med på värderingsbeviset som vi fått ut från Polisen.

Enligt Polisen kommer de tre vapnen att skickas till NFC, nationellt forensiskt centrum, för destruktion.

Välvårdade

– Att Polisen tog vapnen från min bror ifrågasätter vi inte, men att Polisen bara ersätter med en bråkdel av marknadsvärdet är mycket dåligt. Eftersom vi inte överklagade i tid kommer vi inte få rätt, men jag vill gärna att andra i liknande situation blir uppmärksammade på vad som kan hända, säger brodern som själv är jägare sedan många år.

– Brorsans vapen var i mycket gott skick, ingen rost eller skador. Jag pratade med en vapenhandlare nyligen som tyckte det lät mycket märkligt att vapnen värderades så lågt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev