Järvar vandrar långt, och även om den genetiska variationen är begränsad så innebär det ett konstant inflöde av nya gener i den skandinaviska järvstammen. Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

Järvars arvsanlag och genetiska variation har kartlagts

Metoderna för att undersöka arvsanlag har blivit allt mer sofistikerade, och omfattande undersökningar kan numera göras till rimliga kostnader. Dessutom finns i dag flera verktyg i form av dataprogram för att analysera resultaten.

Ett utmärkt exempel på allt detta visas i en artikel av en grupp forskare från Norge, Sverige och Finland som har kartlagt genflöde mellan de olika genetiska klustren av järv i Fennoskandia. Ett kluster finns i sydvästra Norge, ett annat omfattar sydöstra/mellersta Norge tillsammans med motsvarigheten på svenska sidan, ett tredje längst i norr (norska Troms och Finnmark, svenska Lappland norr om Torne träsk och nordligaste Finland) samt ett fjärde i södra Finland.

 

Kända fakta

Sedan tidigare var det väl känt att den genetiska variationen hos de fennoskandiska järvarna är mycket begränsad. Detta bekräftades även i den aktuella undersökningen, men det fanns trots detta tydliga skillnader mellan de olika klustren. Mest avvikande från de övriga var klustret i södra Finland.

 

Vandrar långt

Att järven har förmåga att vandra långt var givetvis också känt sedan tidigare. Särskilt hanarna kan verkligen göra långa förflyttningar. Den aktuella undersökningen visade att spridning av gener mellan klustren var vanligt, men förekom inte symmetriskt. Spridningen mellan norra och mellersta Skandinavien var måttlig, liksom spridningen från det norra klustret till det i södra Finland.

 

Isolerad grupp

Däremot var spridningen från södra Finland till de andra klustren mycket låg. Analyserna visade att för varje generation vandrade 15–22 individer från norra Fennoskandia till centrala Skandinavien. Motsvarande siffra från södra Finland till centrala Skandinavien var 0,04–0,46.

En viktig slutsats från undersökningen var att det finns potential för genflöde från öster in till det svenska beståndet, mest sannolikt via korridoren i norra Fennoskandia.

 

Kjell-Arne Larsson

Järv i Skandinavien

Ett kluster utgörs av individer i ett visst geografiskt område som har någon grad av genetisk separering jämfört med individer utanför detta område.

I detta sammanhang avses med Fennoskandia Norge, Sverige och Finland. Skandinavien avser Norge och Sverige.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev