Naturvårdsverket har tagit beslut om nya miniminivåer och länsvis fördelning av landets järvstam. Beslutet har försenats efter kraftiga protester mot tidigare förslag. Foto: Mostphotos

Järven sprider sig – skogslänen får ta större ansvar i nytt beslut

Premium

Naturvårdsverket har tagit beslut om miniminivå för järv och fördelningen av föryngringar mellan länen. Beslutet har försenats efter kraftiga protester i främst Jämtlands län.

Beslutet skulle ha tagits i december, men försenades efter kraftiga protester från främst viltförvaltningsdelegationen och länsstyrelsen i Jämtlands län. Efter inventeringen 2019 visade det sig att Jämtland län hade 40 konstaterade föryngringar, med en miniminivå på 23,5 föryngringar. Naturvårdsverket ville därför i ett första förslag höja Jämtlands andel av järvpopulationen från tidigare nivå till 34 föryngringar.

Konflikt i järvfrågan – beslut försenas med månader

Krav på förändring

Det ledde till kraftiga protester.

Jämtlands landshövding Jöran Hägglund efterlyste i en artikel i Svensk Jakt en ny rovdjursförvaltning i Sverige.

”Vi har en tredjedel av landets björnstam i vårt län och drygt fyrtio procent av alla järvar och upp emot 20 procent av alla lodjur. Dessutom har vi under hösten skjutit sju vargar under skyddsjakt,” sa Jöran Hägglund i intervjun där han konstaterade att dagens rovdjursförvaltning inte fungerar.

Landshövding efterlyser ny rovdjursförvaltning

Naturvårdsverket har tagit till sig av kritiken och i diskussion med övriga län i Norra förvaltningsområdet har Jämtlands andel minskat från föreslagna 34 till 29 föryngringar. Dessutom har Mellersta förvaltningsområdet med Gävleborg, Dalarna och Värmland ökat sin andel från tidigare 2,5 till 7 föryngringar.

Länsstyrelser överens om nya miniminivåer för järv

Ökar i skogslänen

Naturvårdsverket konstaterar i beslutet att järven expanderar söderut i skogslänen och det öppnar för en minskning av stammen i Norra förvaltningsområdet.

– Det är glädjande att se att det skett en viss spridning av järvstammen söderut. På sikt kan det innebära att stammen kan minskas i renskötselområdet vilket skulle bidra till att minska skadorna på rennäringen, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Enligt Naturvårdsverket krävs det 600 individer i Sverige för att järven ska anses ha gynnsam bevarandestatus fördelat på 96 föryngringar.

Här finns en länk till beslutet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev