Skådespelaren Per Morberg och statssekreteraren Per Callenberg inviger Swedish Game Fair på Tullgarns slott. Foto: Martin Källberg

Skådespelaren Per Morberg och statssekreteraren Per Callenberg inviger Swedish Game Fair på Tullgarns slott. Foto: Martin Källberg

Jaktpositiv statssekreterare invigde jaktmässa

Två gånger Per – Morberg och Callenberg – höll i saxen när invigningsbandet till jaktmässan på Tullgarns slott klipptes på fredagen. Statssekreteraren Per Callenberg strödde i sitt invigningstal idel lovord över den svenska jägarkåren i allmänhet, och Svenska Jägareförbundet i synnerhet.

Skådespelaren, kocken, jägaren – med mera – Per Morberg var en av två invigningstalare när jaktmässan på Tullgarns slott slog upp portarna på fredagen.

Den andre talaren var Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Att döma av Callenbergs tal råder ingen akut brist på kunskaper om jakt och viltförvaltning i departementet.

– Den här mässan är en manifestation över hur viktiga landsbygdens näringar är. Det är också viktigt för föreningskulturen i Sverige, för det är ur just landsbygdens föreningsliv som jakten och viltvården sprungit. Grunden för den svenska jakten, viltvården och fiskevården, kommer ur den traditionen, sa Per Callenberg.

 

Tack Jägareförbundet

Denna föreningstradition handlar, enligt Callenberg, när det kommer till jakt- och viltförvaltningsfrågor i stor utsträckning specifikt om Svenska Jägareförbundet:

– Viltvården i Sverige hade inte varit mycket att ha om man bara tittar på det rikspolitiska planet. Det här fungerar inte genom toppstyrning, att sådana som jag kommer med direktiv, utan det fungerar tack vare de lokala organisationerna, genom det regionala och lokala föreningslivet. Så jag vill framföra ett stort tack till Jägareförbundet för allt det man gjort genom åren. Ett stort tack även till alla de jägare som dag och natt är beredda att rycka ut och hjälpa till med eftersök på trafikskadat vilt. Ni gör en mycket stor samhällsinsats, sa statssekreterare Per Callenberg i invigningstalet, och fortsatte strö lovord över den svenska jägarkåren:

– Jägarna gör också en otroligt viktig insats i att hjälpa SVA att kartlägga viltsjukdomar i landet, genom att samla och skicka in prover till Statens veterinärmedicinska anstalt. Det finns inga andra länder som har en mer omfattande och välfungerande organisation, och det hade inte varit möjligt utan er jägare, och Svenska Jägareförbundet, sa Per Callenberg.

 

Paneldebatt om jakt- och fiskefrågor med inbjudna politiker, under ledning av Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld och Nils Ljunggren från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Från vänster: Bö Sköld (Jägareförbundet), Nils Ljunggren (Sportfiskarna), Erik Bergkvist (S), Emma Wiesner (C), Ella Bohlin (KD), Christian Holm Barenfeld (M), Runar Filper (SD), Hadar Cars (L).

Paneldebatt om jakt- och fiskefrågor med inbjudna politiker. Från vänster moderatorerna Bo Sköld (Jägareförbundet) och Nils Ljunggren (Sportfiskarna), samt panelens politiker Erik Bergkvist (S), Emma Wiesner (C), Ella Bohlin (KD), Christian Holm Barenfeld (M), Runar Filper (SD) och Hadar Cars (L). Foto: Martin Källberg

Politisk debatt

Efter invigningsceremonin vidtog en jakt- och fiskepolitisk debatt, där många frågor med tanke på söndagens val hade klar EU-vinkel. Flera av panelens politiker kandiderar också till EU-parlamentet i det förestående valet.

Paneldebatten leddes av Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld och Sportfiskarnas Nils Ljunggren, och det var en tämligen enig panel som efter hand betade av frågor om vargar, sälar, skarvar och vapendirektiv.

Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld berörde frågan om Sveriges implementering av EU:s vapendirektiv, en politisk boll som i högsta grad ännu är ”uppe i luften” då regeringen ännu inte presenterat något slutgiltigt förslag. Sköld redogjorde för Jägareförbundets och sportskyttarnas inställning i frågan, att direktivets implementering inte ska lägga ytterligare börda i form av regelverk på jägare och skyttar, och efterfrågade panelens inställning till detta påstående. Svaret blev ett enhälligt ja.

 

Axplock från politiska företrädare

Vad gäller övriga frågor följer här ett axplock av de uttalanden som gjordes av de politiska företrädarna från Tullgarns stora scen:

 

Christian Holm Barenfeld (M).

– Vi kan på många sätt använda redan befintlig lagstiftning, men vad gäller vargen ser vi hur regeringen och Naturvårdsverket trotsar riksdagsbeslutet från 2013. De politiska besluten finns, där handlar det om genomförandet, sa Christian Holm Barenfeld (M).

 

– Sälen är ett verkligt problem och licensjakt på säl är definitivt önskvärt, sa Erik Bergkvist (S).

 

– Art- och habitatdirektivet måste uppdateras. De skrevs innan Sverige gick med i EU och förutsättningarna har ändrats sedan dess, sa Emma Wiesner (C).

Emma Wiesner (C).

– Vad gäller skarven har vi de största bestånden på 150 år och rörande vargen är gynnsam bevarandestatus uppnådd, då ska vi också få jaga varg, fortsatte Wiesner, som också berörde EU-parlamentets uppmaning till EU-kommissionen att sätta fokus på detta:

– Över 600 av EU-parlamentets ledamöter ställde sig bakom uppmaningen till kommissionen, endast ett 30-tal röstade emot, ändå har EU-kommissionen inte genomfört detta, det är för dåligt, sa Emma Wiesner.

 

Ella Bohlin (KD).

– Vi måste se mer till regionala förhållanden i viltförvaltningen generellt, därför är det nödvändigt med en översyn av art- och habitatdirektivet. Det måste bli lättare att flytta arter mellan direktivets olika bilagor; en smidigare och mer flexibel ordning helt enkelt, sa Ella Bohlin (KD).

– EU:s jordbruksstöd, CAP, behöver utvecklas och effektiviseras. Där vill vi ställa krav på att jordbruket bedrivs ekologiskt hållbart och långsiktigt för att få del av stödet. Då kan vi även säkerställa ett bättre skydd för fältviltet, sa Ella Bohlin.

 

Hadar Cars (L).

– EU är bra också. Jag vill inte att det skjuts svalor på Malta, eller att gäss och andra flyttfåglar jagas utan reglering i andra delar av Europa, sa Hadar Cars (L), som en passning till panelens huvudsakliga budskap om att jaktfrågor bör ”flyttas hem” och skötas på nationell nivå.

 

Runar Filper (SD).

– Förvaltningen av varg måste skötas nationellt. Vargen har minskat nu, vilket kan vara resultatet av ökad tjuvjakt. Vi vet inte att det är så, men det kan vara så, och det visar att den regionala förvaltningen behövs. Nuvarande ordning gynnar i alla fall inte vargen, sa Runar Filper (SD).

 

– Vi ska inte övertolka EU:s regelverk. Vad gäller vargen i Värmland ser vi att problemet idag finns på länsstyrelsenivå, vi vill lyfta bort de här frågorna från länsstyrelser och lägga dem i en ny viltmyndighet. En regionalt fungerande förvaltning är en absolut nödvändighet, sa Christian Holm Barenfeld (M).

 

Erik Bergkvist (S).

– Vargen bör flyttas från ”strikt skyddad” till ”förvaltningsbar”, men vi tror inte att det behövs någon ny viltmyndighet. Det finns goda exempel att ta lärdom av i nuvarande system, sa Erik Bergkvist (S).

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev