Lättnader i restriktionerna innebär att jägarna i skogarna vid Fagersta kan jaga bäver och råbock i vår. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jakt tillåts i område med afrikansk svinpest

Bekämpningen av afrikansk svinpest utanför Fagersta har nu kommit så långt att Jordbruksverket beslutat om ytterligare lättnader av restriktionerna. Nu blir det till exempel tillåtet att förutom vildsvin jaga både inom ytterområdet och i själva kärnområdet, så länge inga lösa hundar används.

För jägarna innebär beslutet, trots begränsningar av hundanvändning, en lättnad.

– Vi har varit involverade i diskussionerna och känner oss nöjda. Nu kan jägarna jaga bäver och råbock i vår vilket är mycket positivt, säger Jägareförbundets ansvarige för fältinsatsen Lars Björk.

Däremot tycker han att det hade varit en fördel om Jordbruksverket tillåtit att löshund fått användas inom området under den förestående lodjursjakten.

– Men det är väl i stort sett det enda att önska sig utöver de lättnader som nu görs. Att man fortfarande är försiktiga har vi förståelse för, säger Lars Björk.

Ingen smittspridning

Den nya riskvärdering som Jordbruksverket gjort tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, leder till flera lättnader. I den smittade zonens kärnområde blir det förutom jakt också tillåtet för allmänheten att röra sig.

– Enligt vår bedömning har inga vildsvin i området dött av afrikansk svinpest sedan slutet av september i fjol, och sedan dess pågår ingen smittspridning. Viruset som orsakar afrikansk svinpest är dock motståndskraftigt. Det kan därför inte uteslutas att det finns smitta kvar i eventuella kadaverrester som ännu inte hittats, om än i begränsad omfattning. Risken för att sådan smitta ska spridas ut från kärnområdet bedöms dock som mycket liten, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA, i ett pressmeddelande.

Stor inverkan minskar

Enligt Lena Hellqvist Björnerot som är chefsveterinär på Jordbruksverket har myndighetens utgångspunkt varit att inte ha hårdare restriktioner än nödvändigt.

– Därför känns det väldigt bra att vi nu är i ett läge där vi kan lätta på flera av de restriktioner som haft stor inverkan på människor, inklusive näringsidkare, i området. Jag tänker inte minst på att det nu blir tillåtet att röra sig i skog och mark även i kärnområdet, samt att vi kan tillåta flera angelägna skogsbruksåtgärder i ytterområdet, säger hon.

I kärnområdet är det från 22 februari tillåtet att

• Röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar, ensam eller i mindre grupper.

• Utföra sportaktiviteter som till exempel skidåkning, skridskoåkning, terrängcykling och ridning, ensam eller i mindre grupper.

• Jaga annat vilt än vildsvin, under förutsättning att eventuell medföljande hund hålls i koppel eller lina.

I ytterområdet är det från 22 februari tillåtet att

• Genomföra vissa skogsbruksåtgärder, exempelvis hämta ut virke ur skogen, slutavverka samt plantera.

• Utan några begränsningar vad gäller antal personer, röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar.

• Ordna eller delta i organiserade tävlingar och större organiserade träningspass eller arrangemang i skog och mark utanför etablerad tävlingsbana.

• Jaga annat vilt än vildsvin, under förutsättning att eventuell medföljande hund hålls i koppel eller lina.

Fortsatt bekämpning

Att vissa restriktioner kvarstår förklarar myndigheterna med att arbetet med att bekämpa utbrottet av afrikansk svinpest, ASF, fortsätter.

Smittskyddsavlivning av vildsvin pågår och när våren kommer och snön är borta ska nya kadaversök genomföras.

Det innebär exempelvis att det fortsatt är helt förbjudet att bedriva skogsbruk i kärnområdet, och att visst skogsbruk fortsatt är förbjudet i ytterområdet.

– Förbudet mot att bedriva skogsbruk i kärnområdet finns kvar utifrån den risk som ändå finns för att smitta kan finnas kvar i eventuella kadaverrester. För att inte störa bekämpningen och för att minimera störningar av vildsvinens rörelsemönster är vissa åtgärder fortsatt förbjudna även i ytterområdet, säger Lena Hellqvist Björnerot.

Fler lättnader?

Förra gången det kom lättnader i restriktionerna var den 30 november. Myndigheterna utesluter inte att ytterligare lättnader kan bli aktuella under våren och sommaren.

Detta under förutsättning att bekämpningen går fortsatt enligt plan, och att inga nya fall av ASF påvisas.

Under förutsättning att ingen ny smittspridning uppstår kan Sverige vara formellt fritt från sjukdomen i oktober. Inte förrän då kan samtliga restriktioner hävas, enligt Jordbruksverket.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev