Läs också SVA: Ingen aktiv smittspridning i område med svinpest