Jägareförbundets årsstämma beslutade – efter viss debatt – att gå vidare med en stadgeöversyn. Foto: Martin Källberg

Jägareförbundet ska se över stadgarna

Premium

För några år sedan gjordes ett försök att ändra i Jägareförbundets stadgar. Då fanns kritik att förslaget inte var förankrat. Nu görs nya försök att se över stadgarna och under årsstämman gjorde flera ombud tydligt att det denna gång inte får slarvas med förankringen.

Jägareförbundets styrelse hade inför årsstämman arbetat fram en proposition om bland annat en översyn av stadgarna.

Under stämman blev det debatt om propositionen, främst med utgångspunkten att det krävs spårbarhet och tydlig förankring i kretsar och län innan frågan hamnar för beslut på en årsstämma.

 

Process i två steg

Till slut enades stämman om att översyn och justering av stadgar sker i två steg:

Steg ett handlar om ett internt arbete med roller och ansvar. När det finns ett färdigt förslag ska det remitteras till länsföreningarna, därefter ska det presenteras och diskuteras på en eller flera ordförandekonferenser, och därefter ska det läggas fram för beslut vid kommande årsstämma.

Stämman avslog förslag på stadgeändringar

Steg två, att justera stadgarna, tar vid när arbetet med roller och ansvar är beslutad. Processen ska vara lika öppen och ha samma remissförfarande, förankring och delaktighet av länsföreningarna som i steg ett. När arbetet är färdigt och förankrat kommer det läggas fram för omröstning på nästföljande årsstämma.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev