Läs också Stämman avslog förslag på stadgeändringar