Jägareförbundet överklagar jaktstoppet

Det finns 415 vargar i Sverige och flera utredningar har konstaterat att gynnsam bevarandestatus är 300 vargar. Enbart i år har det fötts drygt 200 valpar. Foto: Kjell-Erik Moseid

UPPDATERAD Jägareförbundet i Värmland överklagar förvaltningsrättens beslut att stoppa vargjakten.
– Förvaltningsrätten i Karlstads beslut innebär att vi inte har möjlighet att begränsa vargens skador på tamdjur, hundar och viltstammarna i Värmland, säger Ingemar Tönnberg, ordförande i Jägareförbundet Värmland.

Jägareförbundet kommer överklaga förvaltningsrättens beslut om inhibition, alltså att vargjakten stoppas i avvaktan på den rättsliga prövningen av överklagan.
Det är flera miljöorganisationer som överklagat besluten om vargjakt. Länsstyrelsernas beslut överklagades först till Naturvårdsverket som gav klartecken till jakt på totalt 46 vargar i Värmland, Örebro, Västmanland, Gävleborg och Dalarna.

Kan överklagas
Det beslutet gick inte att överklaga enligt jaktförordningen, men strax före jul kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att besluten ska kunna överklagas, annars följer man inte EU-rätten.
Det var då som Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Svenska rovdjursföreningen samfällt lämnade in överklagan till förvaltningsrätterna. Dessa tre organisationer anser att jakten innebär ett så stort ingrepp i vargstammen att det inte är förenligt med kravet om gynnsam bevarandestatus. Vidare anser miljöorgnaisationerna i överklagan att antalet överskrider den ”begränsade mängd” som kan komma ifråga för jakt enligt den paragraf i art- och habitatdirektivet som samtliga länsstyrelser hänvisat till som grund för sina beslut.

Hörsammande begäran
Förutom att överklaga jakten som sådan så begärde miljöorganisationerna att jakten ska stoppas i avvaktan på den rättsliga prövningen. Förvaltningsrätten i Karlstad hörsammade organisationernas begäran och beslutade i dag om inhibition.
Det beslutet går att överklaga till Kammarrätten i Göteborg. Jägareförbundet i Värmland kommer överklaga jaktstoppet.
Jägareförbundet Värmland kommer överklaga till Kammarrätten eftersom man anser att förvaltningsrättens beslut saknar grund i den mycket omfattande forskning som finns kring den skandinaviska vargstammen.

Negativ påverkan
– Vargarna i Värmland har redan en tydlig och negativ påverkan på ett stort antal viltarter och en stoppad jakt förvärrar situationen. Bristen på framförhållning och konsekvens i vargfrågan är förödande, inte minst för vargen. Värmland med halva den skandinaviska vargstammen i länet är hårt drabbat. Viltstammarna är på väg att krascha vilket framför allt gäller vargens främsta bytesdjur älgen, säger Ingemar Tönnberg.
Han menar att det inte är rimligt att domstolar ska ha ett sådant inflytande på viltförvaltningen.

Föredöme internationellt
– Sverige är ett internationellt föredöme i förvaltningen av vilda djur och det borde även gälla vargen. I nuläget finns både argument och forskning som stödjer vinterns vargjakt, men förvaltningsdomstolen väljer att helt gå på de överklagandes linje, fortsätter Ingemar Tönnberg.
Jägareförbundet Värmland menar att respekten för demokratiskt tagna beslut undergrävs och att situationen är ohållbar.
– Från länsföreningens sida kan vi konstatera att inhiberingen av jakten än en gång kastar ett tragiskt ljus över vargförvaltningen. Juridik och viltförvaltning är inte samma sak. Vargarna slutar inte att föröka sig för att förvaltningsdomstolen stoppar jakten, säger Ingemar Tönnberg.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev