Nu överklagar Jägareförbundet en älgförvaltningsplan och varnar för om den går igenom att den kan försvåra upprätthållandet av en jaktbar älgstam i området. Foto: Ingemar Pettersson/Martin Källberg

Jägareförbundet överklagar älgförvaltningsplan – snart ingen jaktbar älgstam i området

Premium

Nu överklagar Jägareförbundet älgförvaltningsplanen för mellersta älgförvaltningsområdet i Västerbotten.
Beslutet är taget på felaktiga grunder och i strid med aktuell kunskap, menar Jägareförbundet.

När nya treåriga förvaltningsplaner nyligen fastställdes krävde markägarsidan i den sydvästra och mellersta älgförvaltningsgruppen i Västerbotten åtgärder och nivåer som gick emot länsstyrelsen och jägarsidans förslag.
Svenska Jägareförbundets representanter valde att reservera sig mot markägarnas förslag, med stöd av länsstyrelsens rekommendationer och Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s, studie.
En studie som visar att betesskadorna inte påverkas av storleken på älgstammen.

 

Fortsatt hög avskjutning

Markägarsidan hävdade att älgstammen är högre än de nivåer som SLU presenterat. För att nå tidigare satta mål innebär uppräkningen av älgstammen en fortsatt hög avskjutning i mellersta förvaltningsområdet.
Länsstyrelsen godkände  älgförvaltningsplanen, som i praktiken går emot länsstyrelsens egna rekommendationer.

 

”Djupt beklagligt”

– Det är djupt beklagligt att länsstyrelsen godkänner en uppskrivning av älgstammens storlek från markägarsidan, trots att halva gruppen reserverat sig med stöd av länsstyrelsens egna underlag och rekommendationer, sa Jerry Sjögren, Jägareförbundets representant i mellersta älgförvaltningsgruppen till Svensk Jakt Nyligen.
Nu har Jägareförbundet Västerbotten överklagat älgförvaltningsplanen till förvaltningsrätten.
Jägareförbundet Västerbotten och företrädare för jägarna inom mellersta älgförvaltningsgruppen anser att länsstyrelsens beslut är taget på felaktiga grunder och i strid med aktuell kunskap. De menar att de värden som angetts för nuvarande älgstam är för högt.

 

Ingen jaktbar älgstam

”En avskjutning enligt den nu fastställda planen kommer att allvarligt försvåra upprätthållandet av en jaktbar älgstam i området.”
Vidare skriver Jägareförbundet i överklagan:
” I sitt beslut pekar länsstyrelsen på sin egen bedömning av älgstammen som även den är lägre än vad markägarna i ÄFG anger i plan. Ändå väljer man att godkänna planen. Vi anser att det är ett tydligt avsteg från den adaptiva faktabaserade tanken i älgförvaltningen.”

 

Foto: Kjell-Erik Moseid

Förvånade

I överklagan skriver Jägareförbundet att länsstyrelsen inför arbetet med älgförvaltningsplanen pekat på att man ska se bredare på vad som kan orsaka att betesskadorna inte har sjunkit i samma takt som älgstammen.
En hel del av svaren finns i en rapport från SLU, menar Jägareförbundet som är förvånade över att det inte finns med i förvaltningsplanen, som alltså godkänts av länsstyrelsen.
Enligt Jägareförbundet verkar både markägarrepresentanter och länsstyrelse tro att den enda lösningen är en fortsatt sänkning av älgstammen.
”Varför man helt ignorerar ny kunskap i denna fråga får vara upp till markägarna att svara på.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev