Under förhandlingarna i tingsrätten framkom uppgifter som gör att Karl Hedins advokater frågar vad miljöåklagare Lars Magnusson har vetat om felen i förundersökningen som ligger till grund för åtalet om grovt jaktbrott. Foto: Pia Nordlander & Marie Gadolin

Hedins advokater riktar misstankar mot miljöåklagare

Premium

Mitt under förhandlingen om grovt jaktbrott i Västmanlands tingsrätt går Karl Hedin och hans advokater vidare med frågan om en NOA-polis har gjort sig skyldig till tjänstefel under utredningens gång. Man begär att en tidigare nedlagd förundersökning återupptas och att polisen åtalas. Dessutom ställs frågor om vad åklagaren i fallet haft för kännedom om händelsen.

Bakgrunden är att den så kallade trovärdiga källan i Västmanlandfallet, träffade den ledande polisen i utredningen i Västerås den 2 november 2018. Bara några dagar efter att Karl Hedin gripits och häktats, till del beroende på källans uppgifter.

Vittnet hade då tagit med sig makens jaktkläder, som hon enligt senare egna uppgifter, preparerat med giftet karbofuran.

Vittnet uppger att hon vid mötet ville lämna över kläderna till polisen, men blev uppmanad att hänga tillbaka dem i hemmet, för att polisen skulle hitta dem vid en ny husrannsakan, vilket också skedde.

Det är denna händelse som Särskilda åklagarkammaren, som utreder misstänkt brottslighet inom polisen, har utrett och då kommit fram till att inget brott har begåtts.

 

Allvarligt fel

Åklagaren Martin Tidén förklarade sitt beslut att lägga ner förundersökningen med att det rör sig om ett ringa tjänstefel och att det därmed inte är straffbart.

Åklagare: Ringa tjänstefel – inget åtal mot NOA-polis

Men Karl Hedin och advokaterna som försvarar honom och hans företag håller inte med. Klas Bjuremark vid Lex Advokatbyrå säger till Svensk Jakt att det som inträffat är betydligt allvarligare än ett ringa tjänstefel.

– Särskilt som man vidhållit uppgiften i förundersökningen. Om inte källan talat om sanningen hade vi från försvarets sida inte haft kännedom om hur dessa bevis i utredningen kommit till. Vi ser det som mycket allvarligt, och det är därför vi begär att åklagare Tidén omprövar beslutet att lägga ner förundersökningen, säger Klas Bjuremark.

 

Slarv eller uppsåt?

I sin begäran om omprövning förs ett långt resonemang om förflyttningen av kläderna som åberopas som bevis i utredningen, och vad som senare inträffade, kan ha skett på grund av slarv eller varit uppsåtligt.

Advokaterna kommer fram till att det inte är möjligt att lämna sådana osanna uppgifter som polisen någon dag senare gjorde i ett PM, utan att vara medveten om att man redan innan promemorian skrevs varit högst klar över att här har allvarliga fel begåtts.

 

Åklagare kontaktades

Advokaterna ställer också frågor om vad miljöåklagare Lars Magnusson har vetat om bristerna i utredningen. Klart är att han kontaktats om saken eftersom han fattat beslut om ytterligare en husrannsakan.

Om polisen då upplyst åklagaren om att de giftpreparerade kläderna varit ute på vägarna, eller upplyst någon annan om det, vet inte advokaterna Klas Bjuremark och Sven Severin.

De hänvisar också till förhöret som hölls med polisen i Västmanlands tingsrätt så sent som för två dagar sedan. Av vad hon sa i vittnesbåset ”får det förstås, att åklagaren Lars Magnusson under alla omständigheter senare under förundersökningen känt till att hennes PM innehållit osanna uppgifter. Detta eftersom att han känt till att skyddspersonen försökt lämna över de aktuella jaktkläderna i Västerås den 2 november men att (polisens) PM innehållit en annan uppgift.”

 

Av vittnesmål

Om det finns anledning att inleda en förundersökning mot Lars Magnusson mot bakgrund av vad som framkommit, överlämnar advokaterna åt åklagare Martin Tidén att bedöma.

Klas Bjuremark säger till Svensk Jakt att mycket pekar på att Magnusson kände till oriktigheterna i förundersökningen.

– Som jag förstår det av polisens vittnesmål är det på det viset. Åklagaren har i varje fall senare fått kännedom om vad som hänt i hans utredning. Att han inte gjort något för att rätta till det kan rimligtvis vara ett agerande som behöver granskas, säger Klas Bjuremark.

 

Information till källa

I avslutningen av sin skrivelse riktar advokaterna ljuset mot vad som hände när huvudvittnet, åklagarens trovärdiga källa, polisanmäldes för ett grovt brott. Polisen ska då ha upplyst källan om att hon var misstänkt för förberedelse till mord.

Internutredning av NOA-polis klar – försvarare har utsetts

I förhöret i tingsrätten bekräftade polisen att så har skett. Det innebär att hon kan ha gjort sig skyldig till ytterligare brottslighet. Det är naturligtvis inte tillåtet att överlämna sådana uppgifter till en misstänkt, skriver Bjuremark och Severin som också noterar varför det skedde:

För att källan skulle komma tillbaka in i utredningen och hålla fast vid sin ursprungliga berättelse, då hon pekade ut Karl Hedin för att ha överlämnat gift till henne och hennes make.

”Också detta agerande torde konstituera tjänstefel ej ringa brott”, skriver advokaterna.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev