Publicerad 30 augusti 2013 - 14:43

Hårda älgjaktsregler upprör jägare

Jägare i norra Hälsingland reagerar starkt på de nya, hårda, riktlinjer för avskjutning som Holmen Skog AB satt upp. Foto: Olle Olsson

När det nya älgjaktssystemet klubbades av riksdagen var syftet att skapa en älgstam med hög kvalitet, i balans med betesresurserna. Men skogsbolagen verkar lägga liten eller ingen fokus på hög kvalitet.
– Avskjutningsreglerna är enkla. Skjut det som kommer. Inget ska sparas, säger jägaren Christer Johansson från Hudiksvall.

När Naturvårdsverket skrev föreskrifter för det nya älgjaktssystemet 2011 slog myndigheten fast – i en av portalparagraferna – vad allting skulle leda till:

”Med ekosystembaserad förvaltning av älgstammen avses i dessa föreskrifter en adaptiv förvaltning som, i syfte att skapa en älgstam av hög kvalitet och i balans med betesresurserna, tar hänsyn till viktiga allmänna intressen såsom rovdjursförekomst, trafiksäkerhet och inverkan på biologisk mångfald samt jordbruk och skador på skog.”

När andra älgjakten i det nya systemet ska påbörjas har skogsbolagen ställt stenhårda krav på jägarna.

Holmen Skog AB har bland annat infört elvamånaderskontrakt. Ingen jägare kan vara säker på att få behålla jaktarrendet, vilket framkommer i ett brev från Holmen. Brevet har bara ett enda syfte – att få jägarna att uppnå avskjutningsmålet.

 

Korttidsjakt

Men älgjägarna i Gävleborg pressas också av andra osäkerheter. Holmen har dessutom meddelat jägarna att de inte kan räkna med att vara ensamma på markerna de arrenderar. Företaget vill öppna för andra jägare i olika former, exempelvis korttidsjakt under viss tid.

– Avskjutningsreglerna är enkla. Skjut det som kommer. Inget ska sparas, säger jägaren Christer Johansson, Hudiksvall.

Han är tvärsäker på en sak. Det går inte att bygga en älgstam med hög kvalitet när allt ska skjutas. Christer Johansson förklarar också att om jaktlaget sparar, så tas det in andra jägare till marken. Och de har inga incitament att försöka bygga någon kvalitet i älgstammen.

– Jag är trött på alltihop. Det nya systemet kunde blivit bra. Men bolagen är inte dumma. De använder all makt som de fått att försöka trycka ner älgstammen.

 

”Ingen säger något”

Men han är också besviken på jägarna.

– Alla är förbannade, men ingen säger något. De är rädda för att bli av med arrendet. Inte en enda avvikande mening har vi sett i älgförvaltningsgrupperna. Vi måste väl våga stå upp för vad vi tycker, säger Christer Johansson.

I år betalar jaktlagen runt Hudiksvall 26 kronor per hektar och 4.600 kronor fällavgift för varje vuxen älg. Samtidigt får de vara beredda att släppa in andra jägare på markerna.

– Förut hade vi samråd och samarbete. Nu är det stenhårda krav och det verkar som om skogsbolagens vinster är det enda som räknas. Nu ska älgstammen ned till fem älgar per 1.000 hektar i vinterstam. Hur mycket finns det då kvar att jaga, när rovdjuren tagit sitt, undrar han.

 

Holmen:

”Älgstammen måste minskas”

Holmen Skog AB har skärpt tonen mot de jägare som jagar på företagets marker. Trots att Naturvårdsverkets föreskrifter tar upp att älgstammen ska hålla hög kvalitet har denna del prioriterats ned.
Peter Christoffersson som är jaktansvarig på företaget förklarar varför.

 

• I era upplåtelser av jaktmark förbehåller ni er rätten att även kunna låta andra jaktlag komma in och jaga på samma mark.

– Ja, i princip är det så. Men det man ska komma ihåg är att det är väldigt få gånger det händer. Men visst det finns intresse från jaktlag att få komma till Holmens marker för att jaga, inte minst från rovdjursområdet, och detta öppnar upp för det.

• Hur stor älgstam vill ni ha?

– Den frågan går inte att svara på eftersom förutsättningarna skiljer sig åt. Men vi vill att älgstammen ska vara i balans med fodertillgången. Det kan innebära att på vissa områden kan det finns fler älgar än på andra. Allt beror på hur mycket foder det finns.

• Jobbar ni med foderskapande åtgärder?

– Vi menar att älgstammens storlek främst bör baseras på det foder som finns i skogen genom aktivt skogsbruk.  Vi gör dock vissa foderskapande åtgärder. Generellt ger dock foderskapande åtgärder så lite foder att det inte kan jämföras med skogsbrukets ungskogar. 

• I Naturvårdsverkets föreskrifter om älgjakten står det att man ska ta hänsyn till allmänna intressen. Skogsskador och rovdjur nämns. Hur tar ni höjd för rovdjuren?

– Jättesvår fråga. Från skogbrukets sida prioriterar vi skogsskötselmålen, det vill säga att älgstammen ska vara i balans med fodertillgången. Rovdjursförekomsten försvårar jakten och älgförvaltningen. Det påverkar människors livskvalitet på landsbygden.

• Om det inte finns foder så kan det inte finnas älg och finns det inte älg så kan det inte finnas varg. Är det så du menar?

– Rovdjursförekomsten får inte innebära att klövviltstammarna tillåts öka om det leder till oacceptabla skogsskador.

• I samma föreskrifter tar Naturvårdsverket upp att älgstammen ska hålla hög kvalitet. Vad är hög kvalitet?

– Jägareförbundet har tagit fram riktlinjer för det och jag tycker dessa är beskriver detta på ett bra sätt.

• I de avskjutningsinstruktioner som jägarna i Hudiksvall fått från Holmen vill bolaget att man skjuter första bästa älg. Inga restriktioner får gälla. Är det att få kvalitet i älgstammen?

– Från vår sida måste vi prioritera bland de olika målen. Vi prioriterar skogsskötselmålen. Om det finns gott om foder kan man arbeta med kvalitet i älgstammen. Men när skadenivåerna är höga måste man minska den.

• Ni bryr er med andra ord inte om föreskrifterna som tar upp en älgstam med hög kvalitet?

– Det håller jag inte med om. Vi tycker att fodertillgång och älgstammens kvalitet samverkar. Och vi har en bra dialog och samarbete med de lokala jägarna om kvalitet.

• Tonen i de brev ni skickat ut till era jägare – som jag sett – andas inte samarbete, utan mer hårda krav. Kommer man inte längre genom att föra samtal på rätt nivå och att försöka hitta gemensamma lösningar?

– Jag har inte läst alla brev så jag vet inte hur dessa är formulerade. Jag tycker vi har ett bra samarbete med jägarna. Men vi måste se till att hålla skogsskadorna på en låg nivå. Och då måste man sänka älgstammen, säger Peter Christoffersson.

 

”Företaget lurar sig självt”

På Svenska Jägareförbundet är man överraskade och förundrade över Holmens hållning när det kommer till kvalitet i älgstammen.

Daniel Ligné– Det borde ligga i båda parters intressen att jobba för att få en älgstam med hög kvalitet. Det innebär nämligen att vi får äldre djur som har en högre reproduktion. I praktiken kan man då hålla en mindre vinterstam och ändå få skjuta mycket älg, säger Daniel Ligné på Svenska Jägareförbundet.

Han är lite överraskad och förundrad över hållningen.

– Jag tror att företaget lurar sig självt. Det är de lokala jägarna som kommer skjuta de allra flesta älgarna. Bolagen är beroende av dessa jägare. Man kan inte räkna med att klara av älgförvaltningen om de inte har de som bor på platsen med sig.
Daniel Ligné påpekar också att skogsbolagen inte kan lägga alltför stor press på jägarna.

– Vi har sett detta tidigare. Det får en kort effekt med hög avskjutning, för att sedan bli precis tvärt om. Älgförvaltning är förhållandevis lätt. Att hantera människor är mycket svårare. Och vill skogsbolagen nå avskjutningsmålen måste de arbeta tillsammans med jägarna. Inte bara försöka tvinga igenom saker. Respektfull dialog kommer alltid att löna sig i det långa loppet, säger Daniel Ligné.

Skribent

Martin Källberg

martin.kallberg@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram