Publicerad 10 november 2017 - 16:55

Advokaterna Jonas Westerlund och Lisa Länta samt åklagaren Åse Schoultz.

Halv seger för försvaret – åklagaren självkritisk

Fälls och frikänns. Luleå tingsrätt friar de åtalade på en rad punkter.
Den 46-åriga man som setts som en huvudperson i jakthärvan döms inte för att ha dödat lodjur och björn som åklagaren påstått.
– Det här är en halv seger, säger Lisa Länta, advokat, som företräder 63-åringen som döms till samhällstjänst för jakthäleri.

I domen i den stora jakthärvan för tingsrätten långa resonemang om bevisvärdet rörande bilder och filmer på döda björnar och lodjur som hittats i några av de misstänktas telefoner.

Det som verkar väga tyngst, bevismässigt, är polisens telefonavlyssning av de åtalades mobiltelefoner.

 

Så här resonerar tingsrätten i sitt domslut:

Även om det inte syns några andra människor på bilderna är det inte uteslutet att 46-åringen och 74-åringen följt med då någon eller några andra jagat och dödat björnen, eller att de rent av hjälpt de andra med detta. Man skulle också kunna tänka sig att det bara är en av dem – men det framgår i sådant fall på inget sätt vem – som har stått för jagandet och dödandet, eller att den ene på något sätt hjälpt den andre. En betydligt mindre sannolik förklaring, som dock visar på mängden tänkbara antaganden, är att  46-åringen och 74-åringen med hjälp av hunden funnit björnen liggande död. Detta resonemang utmynnar i att det finns flera tänkbara alternativ till den beskrivning av händelseförloppet som åklagaren lämnat.

 

”Saknas annan egentlig bevisning”

46-åringen är den som varit misstänkt för flest jaktbrott och har setts som något av en huvudperson i härvan.

I 46-åringens mobiltelefon fann polisen en rad bilder och filmer, bland annat på lodjur i olika slags fällor, en film där ett lodjur snaras i ett träd och en annan där ett lodjur är fångad i en fälla och där någon petar på den med en stör.

Tingsrätten konstaterar att det är bevisat att det är 46-åringen som tagit bilderna. Men.

Precis som under den föregående punkten saknas det dock annan egentlig bevisning om de påstådda brotten och den avgörande frågan blir därmed om det som framgår av bilderna är tillräckligt för att åklagarens påståenden ska kunna anses bevisade.”

 

”Kräver en förklaring”

Tingsrätten fortsätter sitt resonemang:

Som utgångspunkt för den fortsatta bedömningen konstaterar vi att 46-åringen tagit en stor mängd bilder och filmer på illegalt jagade djur. Det går inte heller att bortse från att det under telefonavlyssningen kommit fram att han varit mycket aktiv i hanteringen av fällor för illegal jakt. Situationen är enligt vår mening sammantaget sådan att det som lagts fram under de aktuella punkterna uppenbarligen kräver en förklaring från 46-åringens sida, vilket i sin tur leder till att hans tystnad i och för sig kan tillmätas betydelse till hans nackdel.

Tingsrätten avrundar sitt resonemang med att det inte framgår hur djuren dött och att det inte är uteslutet att 46-åringen kan ha varit i sällskap med andra personer som jagat och dödat björnen.

 

Kopplingar till länsstyrelsen

När det gäller 63-åringen som haft kopplingar till länsstyrelsen och rovdjursforskning och som hade en oflådd björnskalle i en frys på gården så mildrar tingsrätten brottsrubriceringen och därmed även påföljden.

Åklagaren yrkade att mannen skulle dömas till fängelse för grovt jakthäleri. Tingsrätten nöjer sig med att döma mannen till samhällstjänst och jakthäleri. Tingsrätten för i domen ett resonemang om att han bör ha haft en skälig anledning tro att björnskallen han hittade hade att göra med ett jaktbrott. Genom att ta med skallen hem och lägga den i frysen har han olovligen tagit i befattning med vilt som dödats genom jaktbrott. Tingsrätten anser att hans befattning inte varit omfattande och att brottet därför ska rubriceras som enbart jakthäleri av normalgraden.

 

”Att hitta en död björn i det björntäta området där mannen bor är inte märkligt i sig”

 

Relativt nöjd advokat

63-åringens advokat, Lisa Länta, är relativt nöjd med domen.

Lisa Länta.

– Att hitta en död björn i det björntäta området där mannen bor är inte märkligt i sig, säger Lisa Länta.

Runt björnskallen var det knutet ett rep.

– Det här repet har inte min klient sett och det finns förklarliga skäl till detta. Repet är brunt och smälter in björnfällen och skallen påträffades i skymningen.

 

Kommer ni överklaga domen?

– Det är min klient som bestämmer om det ska överklagas. Han är naturligtvis missnöjd över att bli dömd för brott.  Jag har inte hunnit gå igenom det här med honom. Men utifrån att han förnekat brott är det inte omöjligt att domen kommer överklagas.

 

Känns det här som en halv seger?

– Ja, det måste man ändå säga att det är. Åklagaren fick inte igenom sina yrkanden och man har till viss del också beaktat de uppgifter som min klient förevisat på förhandlingen. Tingsrätten ser också det här som ett oaktsamhetsbrott. Oaktsam kan vi nog alla vara till och från och det är stor skillnad mot att ha gjort något uppsåtligen som åklagaren påstår. En del brott som begås av oaktsamhet är inte ens straffbara, nu är jaktbrott det men det visar ändå på en skillnad och att han inte döms till en frihetsberövande påföljd, säger Lisa Länta.

Hon säger också att hennes klient haft det jobbigt och att uppmärksamheten varit oproportionerligt stor med tanke på det brott han nu fälls för.

– Det är ett litet brott han döms för i jämförelse med den oerhört stora uppmärksamhet det här har fått och det oerhört stora polispådrag som skedde i samband med gripandet.

 

”Jag har gjort mitt jobb och domstolen har inte delat min bevisvärdering”

 

Självkritisk åklagare

Åklagare Åse Schoultz tycker att de åtalade kom lindrigt undan och att påföljderna är alldeles för låga.

Hon kommer överklaga domen och förmodligen justera gärningsbeskrivningen i en kommande förhandling i hovrätten.

Åse Schoultz.

– Jag får nog vara självkritisk.

Att 46-åringen frias från sex åtalspunkter och inte fälls för att ha dödat något av djuren han stod åtalad för får nog ses som ett stort bakslag för åklagaren.

– Jag vill inte prata om förlust eller om jag är besviken. Jag har gjort mitt jobb och domstolen har inte delat min bevisvärdering. Jag får vara självkritisk och se hur jag formulerat gärningarna. Ett är dock klart, och det är att straffen är för låga i förhållande till den praxis som finns, säger Åse Schoultz.

 

”Det är glädjande att min klient blev helt friad från de grova jaktbrotten”

 

46-åringen överklagar?

Jonas Westerlund, 46-åringens advokat, säger:

Jonas Westerlund.

– Det är glädjande att min klient blev helt friad från de grova jaktbrotten.

Han har pratat med sin klient som inte är nöjd över att bli fälld för grovt vapenbrott och medhjälp till grovt jaktbrott.

– Det är mycket möjligt att han vill komma att överklaga.

Skribent

Lars-Henrik Andersson

lars-henrik.andersson@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram