Skyttar på väg till kuljaktstig på Sövdeborg jaktskyttebana innan den stängdes. Nu har banan öppnat igen. Foto: Fredrik Jönsson

Glädjebesked för jägare när stor skjutbana öppnar igen

Den stora jaktskyttebanan Sövdeborg i Skåne som varit stängd i över ett år öppnar igen. En enhällig stadsbyggnadsnämnd i Sjöbo kommun ansåg på ett möte under tisdagskvällen att de krav som ställts nu är uppfyllda.

För jägare, skyttar och jägarexamenselever var det ett hårt slag när länsstyrelsen tvingade Sövdeborgs jaktskytteklubb att upphöra med all verksamhet på banan i april förra året. Utöver klubbens 700 medlemmar drabbades blivande jägare, tävlingsverksamhet med mera. Dessutom var stängningen ett hårt slag mot klubbens ekonomi.

Många jägare drabbas när populär skjutbana stängs

Men efter att ha vidtagit flera bullerdämpande åtgärder kan banan nu öppna igen, om än inte med allt skytte då vissa hagelbanor ännu inte har fått godkänt.

 

Jägarexamen återvänder

Klubbens ordförande Arne Hallgren som jobbat hårt med målet att skyttet ska kunna återupptas är mycket nöjd.

– Huvudmålet har varit att få igång provverksamheten för jägarexamen igen eftersom den betyder så mycket för klubbens ekonomi. Vi hade närmare 1.500 avlagda prov på Sövdeborg vilket är ungefär en tredjedel av alla som avläggs i Skåne. Det är inte svårt att förstå att vår jaktskyttebana är viktig för många, säger Arne Hallgren.

Mikael Smedberg är både provledare och politiker för Moderaterna i stadsbyggnadsnämnden. På grund av risken för jäv deltog han inte i gårdagens beslut, men säger så här om att Sövdeborg nu kan välkomna jägarna tillbaka.

– Det är mycket glädjande. Stängningen var en katastrof, inte minst för jägarexamenseleverna som tvingades resa långt för att träna och avlägga prov. Nu öppnar de banor, bland annat inskjutning och älgbanan, som gör det möjligt att den verksamhet som tidigare var på Sövdeborg kan återupptas.

 

Inom gränserna

Under tiden som gått sedan stängningen har klubben genomfört flera åtgärder. Jordvallar har höjts av både säkerhets- och bullerskäl. Bullerdämpande åtgärder i form av halmbalar har också anlagts.

Klubben har investerat mycket pengar i banan. Enbart de tre bullermätningar som gjorts kostar 75.000 kronor. Utöver det åtgärder på bland annat älgbanan.

– Vi har investerat en kvarts miljon kronor för att kunna öppna banan igen. Och arbetet fortsätter. Målet är att även hagelskyttet ska komma igång som tidigare, säger Arne Hallgren.

När mätningar genomfördes för en tid sedan befanns bullernivåerna hålla sig inom de gränser som krävdes i tidigare beslut.

Utöver ordinarie träningsskytte som jägarna ägnar sig åt samt jägarexamen, nämner Mikael Smedberg också eftersöksjägarna som en grupp som saknat möjligheterna att skjuta på Sövdeborg.

– NVR-verksamheten i trakten av Sjöbo är stor, med många viltolyckor. För eftersöksjägarna är det naturligtvis mycket viktigt att träna sitt skytte, men också att kunna kontrollskjuta sina vapen som är utsatta för hårda påfrestningar i samband med eftersök.

 

Viktig verksamhet

Jatkvårdskonsulent Fredrik Jönsson på Jägareförbundet Skåne tog emot nyheten om att Sövdeborg öppnar med glädje.

Fredrik Jönsson

– Sövdeborgs jaktskyttebana är av mycket stor betydelse för jägarnas möjlighet att träna inför jakten, inte bara för de närmast boende. Banan används av många fler. Bland annat har vi en uppskattad kuljaktstig som arrangerats på Sövdeborg dit jägare kommer långväga ifrån, säger Fredrik Jönsson.

Han menar att det ytterst är frågan om att samhället inte ska försvåra utan underlätta för att jägarna ska kunna upprätthålla en hög etik i jakten. Inte minst genom att göra det möjligt för jägarna att träna skytte och komma väl förberedda till jakten.

Öppettiderna på banorna är desamma som tidigare, innan beslutet om stängning togs. Banorna får öppna tidigast på fredag, i samband med att stadsbyggnadsnämndens beslut justeras.

Enligt Mikael Smedberg har en enig nämnd tagit ett väl underbyggt beslut, grundat på de mätningar av bullernivåerna som gjorts, då kommunens egen miljöinspektör också medverkade.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev