167 av 200 tilldelade björnar fälldes 2021 i Jämtlands län. Foto: Lars-Henrik Andersson

Frågorna hopar sig inför årets björnjakt

Premium

2021 fälldes 167 av de 200 björnar som ingick i tilldelningen. Frågorna bland jägarna är redan många inför årets licensjakt på björn i Jämtlands län.

2021 var tilldelningen vid licensjakten på björn i Jämtland 200 djur. Men endast 167 av de 200 björnarna fälldes. I björnjaktområde 1–3 återstod 33 björnar.

Inför årets björnjakt frågar sig jägarna i länet hur årets björnjakt kommer att bli.

 

”Bibehålla trygghet och acceptans”

Så här skrevs det om björnjakten på länsstyrelsens hemsida inför den senaste licensjakten:

Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län beslutade den 4 juni 2021 att licensjakten efter björn ska ske med huvudsyfte att minska rennäringens skadenivåer men ska också ta hänsyn till fäbodbrukets skadebild samt bidra till gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland där målsättningen är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur.

 

Ointresse eller brist

Orsaken till att det fälldes färre björnar i områdena 1–3 kan vara att det har varit lite björn, eller svalare intresse för jakt, i dessa områden.

I många licensområden var björnjakten snabbt avklarad och när länsstyrelsen i Jämtland öppnade för att länet skulle bli ett enda jaktområde  inhiberades det beslutet av kammarrätten och omfördelningen stoppades.

Kammarrätten prövar björnjakten – ingen omfördelning av kvarvarande licens

Många frågor

Kommer det att bli samma sak i år?

Länsstyrelsen i Jämtland svarar så här på frågorna angående björnjakten 2022, genom vilthandläggare Nicklas Rumm:

 

Hur ser planerna ut för årets björnjakt i Jämtland 2022? Blir hela Jämtland ett enda område så att björnarna kan skjutas där de finns och där jägarna har viljan att jaga björn?

– I frågan gällande Jämtland som ett helt jaktområde har vi ännu inte landat i något beslut. Däremot är licensjaktens syfte och viltförvaltningsdelegationens ambition att rikta jakten dit den gör allra störst nytta. I detta skede när björnstammen ska sänkas till förvaltningsmålet, 650 individer, är det viktigt att denna minskning även sker i kalvningsområdena för samebyarna. Om denna minskning uteblir i dessa områden finns det en överhängande risk att problemen kvarstår, trots att björnstammen befinner sig på förvaltningsmålet.

– Det skulle betyda att behovet av skyddsjakt efter björn är fortsatt stort, varpå utrymmet att förvalta björnstammen med licensjakt minskar eller i värsta fall uteblir. Det är därför som länsstyrelsen har riktat licensjakten hårt i början, för att säkerställa att björnar fälls i de skadeutsatta områdena, för att sedan öppna upp för jakt för hela länet. Detta går givetvis att justera och framför allt klargöra tydligt i beslutet så att det inte utmynnar i en rättslig prövning, vilket skedde i fjol.

Rekordstor björnjakt i Jämtland och Västernorrland – tack vare spillningsinventeringen

Lågt intresse

Frågan är om renägarna inom område 1–3 har någon skyldighet att se till att få bort björnarna under licensjakten? Enligt uppgifter från lokalbefolkning som Svensk Jakt varit i kontakt med, är renägarnas intresse för att skjuta björnar under licensjakten högst begränsat.

Detta eftersom de är medvetna om att de ändå får skyddsjakt beviljad när björnarna på våren kommer till renarnas kalvningsland. Redan nu har skyddsjakt blivit beviljad på en björn i fjällområdet.

För få björnar fällda – hur påverkas kommande jakter?

”Kan enbart ge möjlighet till makt”

– Gällande renägares skyldighet till björnjakt är det så att länsstyrelsen endast kan besluta om licensjakt med vissa villkor, som till exempel jaktområden. Länsstyrelsen har inte någon laglig grund för att villkora ett ansvar för att björnarna ska fällas av vissa personer eller företag. Länsstyrelsen kan på så vis enbart ge möjligheten att fälla ett visst antal björnar, men det följer inte med någon skyldighet till detta.

 

Inför årets jakt har Östersund/Bräcke jaktvårdskrets redan begärt en större björnlicens och att Jämtland blir ett enhetligt område med 233 björnar på licensen. Hur ser ni på det?

Antalet björnar under kommande björnjakt har vi inte heller landat i någon siffra ännu. Men klart är att vi tar i beaktande det antal som inte fälldes vid förra licensjakten samt tillväxt och avskjutning i skyddsjakt. Vår ambition är att så snart som möjligt fatta beslut om licensjakt efter björn 2022.

 

Per Andersson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev