Skarven har ökat med cirka 20 procent årligen i Västernorrland. Dock så saknas tydliga mål i länsstyrelsens förvaltningsplan för hur konflikten mellan människa och skarv ska minska, menar Jägareförbundet Mittnorrland. Foto: Mostphotos

Förvaltningsplan för skarv möter kritik från Jägareförbundet

Jägareförbundet Mittnorrland kritiserar förvaltningsplanen för skarv i Västernorrland.
Planen saknar konkreta förslag på åtgärder för att minska de skador skarven orsakar.

Jägareförbundets länsförening Mittnorrland är kritiska till den förvaltningsplan som länsstyrelsen i Västernorrland skickat ut på remiss.

Bakgrunden är följande: Länsstyrelsen i Västernorrland har efter beslut av viltförvaltningsdelegationen arbetat fram en förvaltningsplan för storskarv med hjälp av politiska företrädare och representanter från yrkesfisket, naturvårdsintresset, lokalt näringsliv och turism.

 

Formulera mål

Den regionala förvaltningsplanen berör Västernorrlands län och beskriver de regionala förutsättningarna. Utifrån dessa ska länsstyrelsen formulera mål och åtgärder för skarvförvaltningen i Västernorrland.

”Skarvförvaltningen skall vara adaptiv, det vill säga att anpassa sig till nya eller förändrade förhållanden i lagstiftningen och kunskapsläget.”

Länsstyrelsen har under senare år fattat beslut om skyddsjakt på skarv längs med kusten i Västernorrlands län för att bland annat förhindra allvarlig skada på yrkesfisket.

Så här står det i förvaltningsplanen:”För att kunna fatta beslut om skyddsjakt krävs en tydlig koppling mellan skarvens närvaro och den uppkomna skadan, något som är svårt att påvisa.”

 

Enskilds initiativ

Sedan förra året får skarv skyddsjagas på enskilds initiativ, påpekar länsstyrelsen.

I förvaltningsplanen sägs dock inget om vilka konkreta åtgärder som bör vidtas för att minska konflikten mellan människa och skarv. Länsstyrelsen listar förvisso åtgärder som skyddsjakt och störning men säger inte något om på vilket sätt konflikten ska minska.

 

Enbart bevarande

Något som Jägareförbundet är kritiskt till och menar att planen enbart innehåller bevarandemål för skarv.

Så här skriver Jägareförbundet Mittnorrland i ett pressmeddelande: ”Det saknas mål och åtgärder för att allvarlig skada på fiske, fiskeredskap och skogsproduktion orsakade av skarv i Västernorrlands län ska minska. Det saknas mål och åtgärder för hur skarven ska utgöra ett så litet hot som möjligt mot fiskbestånd som är rödlistade eller extra betydelsefulla för ekosystemet.”

 

Inga tydliga mål

Jägareförbundet saknar även tydliga mål och åtgärder för att nyetablering av skarvkolonier i möjligaste mån ska  förhindras inom och i närheten av fredningsområden för fisk samt i närheten av bostadshus.

”Kunskapen och dialogen kring skarvfrågan såväl lokalt som regionalt behöver ökas vilket även det är en mycket viktig del i förvaltningen”, anser Jägareförbundet Mittnorrland.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev