Regeringen öppnar för fortsatt licensjakt på säl genom en ändring i jaktförordningen. Foto: Pixabay

Fortsatt licensjakt på säl efter regeringsbeslut

Premium

Genom en förändring i jaktförordningen ger regeringen Naturvårdsverket rätt att besluta om licensjakt på gråsäl och knubbsäl. Fortsatt och ökad licensjakt kan enligt regeringsbeslutet förbättra situationen för fiskbestånden och kustfisket.

Regeringen fattade sitt beslut den 22 december. De växande sälbestånden längs våra kuster medför konsekvenser för fiskbestånden och kustfisket, både direkt och indirekt. Skador på nät och skador på fisk som fångats i näten är ett av skälen, liksom den parasit som sälarna bär som främst påverkar torskens kondition och levnadsvillkor på ett negativt sätt.

 

Allvarlig situation

”Situationen för flera fiskbestånd runt Sveriges kuster är allvarlig. Sverige behöver därför ta ett helhetsgrepp och se över alla våra verktyg för att möjliggöra återhämtning av bestånden. Regeringen ger därför Naturvårdsverket möjlighet att besluta om licensjakt på gråsäl och knubbsäl,” säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande.

 

Efter utvärdering

Bestånden av gråsäl i Östersjön samt knubbsäl i Skagerack och Kattegatt har gynnsam bevarandestatus enligt EU:S art- och habitatsdirektiv. 2019 infördes en tillfällig möjlighet till licensjakt på gråsäl, och efter en utvärdering av Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket föreslogs att licensjakt fortsatt skulle vara möjlig.

Ändringen i jaktförordningen träder i kraft den 1 februari 2022.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev