Länsstyrelsen i Västernorrland förstår inte den kritik som framförts av Jägareförbundet Mitt Norrland efter beslutet om årets björnjakt. Foto: Kenneth Johansson

Förstår inte kritiken kring björnjakten

Länsstyrelsen i Västernorrland förstår inte den kritik som framförts från Jägareförbundet Mitt Norrland efter beslutet om jakt på 40 björnar.
– Vi har haft en väldigt hög dödlighet i stammen efter förra årets jakt, så vi förstår inte varför jägareförbundet högg i med 60 björnar, säger Lars Wiklund, viltförvaltare vid länsstyrelsen i Västernorrland.

Förvaltningsmålet för Västernorrlands björnstam ligger fast på 180–220 björnar. Samtidigt har länet enligt de senaste beräknikngarna en björnstam på 350–360 björnar.

Jägareförbundet Mitt Norrlands ordförande Gun Fahlander riktade under veckan skarp kritik mot länsstyrelsens licensbeslut på 40 björnar. Gun Fahlander anser att den nivån är för låg, och att 60 björnar hade varit rätt nivå i avskjutningen.

 

Delara synen

Länsstyrelsen delar Jägareförbundets uppfattning att björnstammen ska minska i länet. Det man inte är överens om är vägen dit.

För att nå målet vill länsstyrelsen succesivt, men försiktigt, minska populationen genom jakt.

– Jag vet inte varför länsstyrelsen inte vågar, vi förstår det inte, men effekten blir att vi inte når de mål som länsstyrelsen varit med och satt upp. Det är möjligt att vi måste se över målen, men att ha mål som man inte försöker nå är inte bra, säger Gun Fahlander.

Tjänstemännen vid länsstyrelsen har diskuterat kritiken, som Lars Wiklund menar är obefogad.

– Vi vill minska björnstammen mot de uppsatta målen och det började vi med redan förra året när vi fördubblade avskjutningen, säger Lars Wiklund.

Årets beslut är enligt honom en fortsättning på en inslagen väg som innebär att björnstammen kommer att minska i Västernorrland.

 

Hög dödlighet

Han hävdar att 40 björnar kan vara i överkant, men länsstyrelsen valde att hålla fast vid den strategi man valt för att på sikt se effekten.

– Vi har haft en väldigt hög dödlighet i björnstammen efter förra årets björnjakt. Tolv björnar har dödats genom överskjutning, nödvärn, skyddsjakt och främst för att björnar har blivit påkörda när det sökt sig till kadaver längs järnvägen, säger Lars Wiklund.

Diskussionen handlar främst om hur snabbt förvaltningsmålen ska nås, och om det är möjligt att nå målen med de beslut som fattas.

Under spillningsinventeringen i det mellersta förvaltningsområdet som presenterades i torsdags konstaterades att björnstammen där har en övervikt av produktiva honor. Det kan öka tillväxten i björnstammen, och länsstyrelsen är medveten om att det förmodligen ser likadant ut i Västernorrlands län.

– Vi ska göra en spillningsinventering 2020, och då får vi se om vi har rätt nivå i avskjutningen. Vi är ändå övertygade om att vi kommer att nå de mål som är uppsatta, säger Lars Wiklund.

 

Ingen brådska

Skadebilden är fortsatt låg i Västernorrland. De björnar som finns i länet ställer inte till med några större olägenheter, varken för människor eller djur. Länet har heller ingen renskötsel under våren, då björnen kan ta många renkalvar och länets fårbesättningar har inga problem med björn.

Mot bakgrund av det bedömer länsstyrelsen att det inte är akut att nå förvaltningsmålet.

– Skulle det visa sig att det är alldeles galet får vi krypa till korset och se över avskjutningen, säger Lars Wiklund.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev