Nu startar arbetet med att ta fram nya förvaltningsplaner för björn, och Jägareförbunden i Region Norr vill se att licensjaktens betydelse för förvaltningen ökar. Foto: Olle Olsson

Nya förvaltningsplaner för björn påverkar licensjakten

I alla fyra norrlandslänen är länsstyrelsen i färd med att ta fram nya förvaltningsplaner för björn. Dessa kommer att gälla i fem år och bedöms ha stor betydelse för hur mycket björn som kommer att få jagas i respektive län.

Mikael Samuelsson.

Planerna kommer att beslutas i respektive läns viltförvaltningsdelegation i början av 2021. Jägareförbundet är representerat i delegationerna och redan nu har man påbörjat ett påverkansarbete för att få till en långsiktig licensjakt på björn.

– Vi jobbar hela tiden för att björnstammen skall regleras med en väl tilltagen och anpassad licensjakt under hösten, och inte en omfattade skyddsjakt på våren, säger Mikael Samuelsson ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd och representant i viltförvaltningsdelegationen i Norrbotten.

– Vi kommer jobba för att planen leder till att en betydligt större andel björnar fälls under licensjakt under hösten och inte via skyddsjakt under andra delar av året.

 

Ökad skyddsjakt

I flera län har det senaste åren en allt högre andel björnar avlivats via skyddsjakt under framför allt vårvintern. En jakt där många gånger fordon och helikopter tagits till hjälp och där den skjutna björnen eldats upp på uppdrag av myndigheten.

– En skjuten björn under höstens licensjakt är en resurs där kött och skinn tas tillvara etiskt. Dessutom bidrar en väl tilltagen höstjakt på björn till ett mindre tryck på renkalvning och lägre behov av skyddsjakt, säger Mikael Samuelsson.

 

Hängslen och livrem

K G Abramsson.

I flera av norrlänen upplever man att länsstyrelserna har en alltför stor försiktighet när det gäller hur många björnar som skall få skjutas under hösten.

– Vi anser att myndigheten är inriktad på en alltför stor säkerhetsmarginal mellan det faktiska antalet björnar som skall finnas och den så kallade miniminivån. Detta leder till för låg tilldelning och för få fällda under hösten, säger K G Abramsson ordförande i Jägareförbundet Västerbotten tillika representant i viltförvaltningsdelegationen i Västerbotten.

K G Abramsson hävdar att detta ökar risken att fler björnar börjar uppträda oskyggt allt närmare bebyggelse och skapa en otrygghet för människorna i området.

 

Långt över målet

I Jämtlands län är upplevelsen densamma.

Gun Fahlander.

– Från jägarintresset kommer vi jobba aktivt i viltförvaltningsdelegationen för att påverka den kommande förvaltningsplanen för björn i rätt riktning. Även om tilldelningen i år var 100 björnar så ligger björnstammen fortfarande långt över det antal björnar som är beslutat skall finnas, säger Gun Fahlander ordförande i Jägareförbundet Jämtland. Detta vittnar bland annat det ökade behovet av skyddsjakt i renkalvningsområden om, fortsätter Fahlander.

 

Lyssnar inte på jägarna

I Västernorrland tilldelades i höst tio björnar färre att fälla än året innan.

– Ett dåligt genomtänkt beslut. Björnstammen ligger högt över förvaltningsmålet på 200 björnar i länet. Märkligt att man inte lyssnar på majoriteten och övriga intressen, säger Sven Norgren, jägarerespresentant i viltförvaltning delegationen i Västernorrland tillika ledamot i Jägareförbundet Mitt Norrland. Norgren ställer sig även kritisk till att länsstyrelsen i Västernorrland som enda län i landet valt en ny beräkningsmodell kallad RovQuant.

– Enligt sakkunniga så är denna metod anpassad för en hel region och att det krävs att  även angränsande län använder den. Dessutom menar man att metoden inte är helt säkrad vad gäller björn, hävdar Norgren.

 

Billigaste lösningen

Sven Norgren.

Sven Norgren är noga med att påpeka att som representant för jägarintresset kommer han  att jobba för att den kommande förvaltningsplanen för björn i Västernorrland anpassas utifrån den verklighet som lokalbefolkningen lever med.

– Vi ser en risk att allt fler problembjörnar börjar uppträda i byar och runt bostäder vilket förstås kan bidra med en lägre acceptans för björnen som art hos allmänheten, säger Sven Norgren.

Mikael Samuelsson vill lyfta frågan om licensjakt kontra skyddsjakt till en högre nivå.

– Licensjakten är en förutsättning för att långsiktigt förvalta björnstammen, blir licensjakten under hösten för liten så tappar vi det viktigaste och billigaste verktyget i björnförvaltningen, avslutar Mikael Samuelsson.

 

Roger Lundqvist

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev