Publicerad 31 januari 2014 - 18:40

Föreningar ger upp svensk domstol – vill till EU

WWF, SNF och Rovdjursföreningen tror att EU-domstolen är deras sista chans att stoppa vargjakten.

Idag yrkar tre föreningar att årets vargjakt ska prövas i EU-domstol. De tror inte att det går att förhindra vargjakt i svensk domstol och vill därför pröva ärendet i EU-domstolen.

Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och WWF Sverige lämnade idag in en komplettering till sitt överklagande av licensjakten på varg. I kompletteringen yrkar de att förvaltningsrätten ska begära ett så kallat förhandsavgörande från EU-domstolen rörande licensjaktens förenlighet med Art- och habitatdirektivet.

Ett förhandsavgörande från EU-domstolen måste i så fall tillämpas i förvaltningsrätten.

 

Ej överklagbart

Det är förvaltningsrättens beslut angående delegering av skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna som har fått de tre föreningarna att komplettera sin överklagan med detta yrkande.
De tolkar beslutet som att framtida delegering av licensjakt på varg inte heller kommer att vara överklagbart till domstol och i förlängningen inte själva licensjakten på varg heller.

Därför finns det ”starka skäl att hänskjuta målet till EU-domstolen”, menar föreningarna och skriver i sin komplettering:
”Föreningarna är av den bestämda uppfattningen att en svensk domstol inte skulle anse utrymmet för tolkning så vidsträckt att det skulle vara möjligt att tolka tvärt emot den ordalydelsen av jaktförordningen 58 §. Därför innebär en kommande delegationsbeslut från Naturvårdsverket med högsta sannolikhet att framtida licensjaktsbeslut efter varg inte kan överklagas till annan instans än verket självt.”

 

Sista möjligheten att stoppa jakten?

I ärendet om förra årets licensjakt yrkade föreningarna samma sak. Då valde förvaltningsrätten att inte ta upp ärendet med EU-domstolen och i år är yrkandet bedjande:
”Föreliggande mål innebär sannolikt sista möjligheten för svenska domstolar att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Föreningarna befarar att den svenska och EU-rättsliga artskyddslagstiftningen inte kommer att respekteras om inte denna möjlighet tas i anspråk.”

Förhandsavgörande i EU-domstol

Ett mål om förhandsavgörande innebär ett hänskjutande "från domstol till domstol". Det kan visserligen begäras av en av parterna i målet, men det är den nationella domstolen som fattar beslut om hänskjutande till EU-domstolen.

EU-domstolen uttalar sig endast om sakförhållandena i det förhandsavgörande som begärts av den. Den nationella domstolen behåller alltså sin behörighet i målet.

Av princip måste EU-domstolen besvara den fråga som ställts. Den får inte vägra att svara med motiveringen att svaret inte skulle vara relevant eller lämpligt med avseende på målet vid den nationella domstolen. Den får däremot motsätta sig frågan, om den inte omfattas av dess behörighetsområde.

EU-domstolens beslut har rättskraft. Det ska dessutom tillämpas inte bara av den nationella domstol som har begärt förhandsavgörandet, utan också av alla nationella domstolar i medlemsländerna.
Källa: europa.eu

Skribent

Daniel Sanchez

daniel.sanchez@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Delar av jägarnas pengar i Viltvårdsfonden ska upphandlas från och med 2022. Tycker du att det är det ett bra beslut av regeringen?

Mina artiklar
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram