Två av tre björnar i Jämtlands län är honor. Detta enligt den senaste spillningsinventeringen. Nu ska stammen ner i länet och det kan komma att ställa krav på att även honor med ungar får skjutas vid licensjakt.

Två av tre björnar i Jämtlands län är honor. Nu ska stammen ner i länet och det kan ställa krav på att även honor med ungar får skjutas vid licensjakt. Foto: Mostphotos

Fler björnhonor kan behöva fällas när stammen ska ner

Premium

Under licensjakten 2021 fälldes 166 av de 200 tilldelade björnarna i Jämtland. Totalt sköts 14 procent av länets björnhonor vid licens- och skyddsjakt. Frågan är om det räcker för att sänka björnstammen – vilket är länsstyrelsens uttalade mål.

2020 genomfördes en spillningsinventering av björn i Jämtlands län. Inventeringen visade att det fanns 1.044 björnar samt att könsfördelningen i stammen var skev. Av de 1.044 björnarna var 693 honor.

Populationen före jakten 2021 var, enligt inventeringen, 1.044 björnar. Tar man då bort de 166 som fälldes vid licensjakten betyder det att det fanns kvar 878 björnar i Jämtland efter jakten. Det är långt över förvaltningsmålet för länet, som ligger på 650 björnar.

 

14 procent

Under fjolåret fälldes 88 honor under licensjakten i länet, vid skyddsjakten samma år fälldes 10 honor. Totalt sköts alltså 98 honor under 2021, vilket motsvarar 14 procent av honorna i Jämtlands björnstam. Efter jakten återstod 595 björnhonor.

 

250 björnar

Det sammantagna uttaget under skydds- och licensjakt under 2022 beräknas till omkring 250 björnar, förutsatt att licensjaktens tilldelning fylls. Uttaget bedöms nödvändigt för att vända björnpopulationens utveckling och på sikt uppnå förvaltningsmålet och syftet med jakten.

 

Tre fjolårsbjörnar betar på en vall i midsommartid. Foto: Olle Olsson

Enligt björnforskaren Jonas Kindberg kan man skjuta tio procent honor utan att populationen minskar. Ett sätt att minska björnstammen är att skjuta fler honor. Inte minst med tanke på att de blir fertila först vid 4,5–5 års ålder.

 

Nära 50/50

Nicklas Rumm, länsstyrelsen i Jämtland, säger så här om björnpopulationen:

– Så här är det. Givet att könsfördelningen är 50/50 mellan könen i avskjutningen ska stammen, enligt Björnprojektet, balanseras vid ett uttag på cirka tio procent.

 

”Det är inte klarlagt exakt vad den skeva könsfördelningen beror, på men länsstyrelsen har lyft frågan till Naturvårdsverket.”
– Nicklas Rumm

 

Enligt Nicklas Rumm har könsfördelningen historiskt varit ganska nära 50/50, med vissa avvikelser åt båda håll från år till år.
Beräknat uttag ligger sedan den senaste spillningsinventeringen på +/- 20 procent. Årets uttag ligger sannolikt en bit över 20 procent.

– Det går inte exakt att räkna ut från ett år till ett annat. För att kunna göra det så skulle man behöva göra en spillningsinventering varje år. Det är inte klarlagt exakt vad den skeva könsfördelningen beror, på men länsstyrelsen har lyft frågan till Naturvårdsverket, säger Nicklas Rumm.

 

• Nu skjuts honor med ungar endast under skyddsjakt. Varför bara då?

– Vi har inte möjlighet att bevilja licensjakt på honor som har ungar, eller deras ungar. För att det ska ske så måste Naturvårdsverket ändra sina föreskrifter, förklarar Nicklas Rumm.

 

• Får 350 av de 595 kvarvarande björnhonorna i snitt en unge vardera, ligger tilldelningen på 220 björnar ändå under tillväxten i björnstammen i Jämtland.

– Det går inte att räkna på det sättet eftersom inte alla kvarvarande honor är i fertil ålder, samt att inte alla honor som är fertila får ungar varje år, anser Nicklas Rumm.

 

Naturvårdsverket förklarar

För att lyckas minska björnstammen kan det krävas en beviljad licensjakt på fertila björnhonor med ungar, vilket alltså inte varit möjligt enligt Naturvårdsverkets gällande föreskrifter.

Så här förklarar Naturvårdsverket detta:

”Att bevilja jakt på björnhonor med ungar kräver beslut om en ändring av våra föreskrifter, det arbetet pågår och beräknas bli klart under hösten. Naturvårdsverket har inte några synpunkter på fördelningen av björn inom ett län, det är länsstyrelsen i det aktuella länet som ska svara på den frågan eftersom vi har en regionaliserad rovdjursförvaltning”, skriver Marie Edvall, Naturvårdsverket.

 

”Att bevilja jakt på björnhonor med ungar kräver beslut om en ändring av våra föreskrifter.”
– Marie Edvall

 

Hanna Dittrich Söderman.

Hanna Dittrich Söderman.

– Förslag om nya föreskrifter har varit ute på två breda remisser och frågan om att tillåta jakt på hona med unge har kommit in i ett sent skede. Innan nya föreskrifter beslutats kommer vi inte att kunna svara på om det kommer att bli tillåtet eller inte att fälla hona med unge vid licensjakt på björn, säger Hanna Dittrich Söderman, som även hon arbetar på Naturvårdsverket.

 

Förbundet förklarar

Gun Fahlander.

Gun Fahlander är ordförande i Jägarförbundet Mitt Norrland. Hon svarar så här om vad förbundet gör för att få en väl sammansatt björnstam:

– Som du skriver ökar antalet honor i björnstammen i Jämtland. Vi i Jägareförbundet Mitt Norrland lyfte detta med länsstyrelsen redan när inventeringen som utfördes 2020 redovisades.

 

• På vilket sätt försöker ni påverka Naturvårdsverkets nya föreskrifter?

– Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland har gemensamt lyft detta med Naturvårdsverket. Vid det senaste sammanträdet med viltförvaltningsdelegationen, den 28 april, tog vi från jakt- och viltvårdsintresset upp frågan igen. Länsstyrelsen har inte fått något svar eller återkoppling från Naturvårdsverket ännu, säger Gun Fahlander.

– Medlemmar som undrar över detta är varmt välkomna att kontakta oss i styrelsen, eller någon av våra konsulenter.

 

Per Andersson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev