EU:s generaladvokat ger tummen upp för den svenska och finska förvaltningen av stora rovdjur. Foto: Fred Marvaux & Olle Olsson

EU-advokat ger grönt ljus för rovdjursjakt

Licensjakt på varg i Finland och Sverige är förenlig med EU-rätten. Det anser EU:s generaladvokat i ett yttrande till EU-domstolen.

Det är Finlands Högsta förvaltningsdomstol som begärt EU-domstolens tolkning av om undantag för vargjakt kan beviljas ”i stamvårdande syfte på ansökan av enskilda jägare” för att värna älgjakten, minska tjuvjakten, öka allmänhetens säkerhet och minska risken för att hundar vargdödas.

Yttrandet gäller alltså egentligen den finska licensjakten på varg men som också har principiell betydelse för den svenska licensjakten på samtliga rovdjur.

 

EU-domstolen ska döma

Det är EU-domstolen som slutligen ska fatta dom kring den finska vargjakten. Som ett första steg i det arbetet ska en så kallad generaladvokat ge ett juridiskt yttrande till domstolen.

Yttrandet har nu kommit och generaladvokaten ger den finska och svenska förvaltningsmodellen för stora rovdjur grönt ljus.

Generaladvokaten anser bland annat att det är korrekt att besluta om licensjakt på varg i syfte att minska illegal jakt, förhindra skador på hundar samt för att motverka människors rädsla för rovdjur, detta under förutsättning att alla krav i artikel 16.1 i direktivet är uppfyllda.

Generaladvokaten anser dessutom att ett EU-land kan bevilja jakt på en art trots att gynnsam bevarandestatus, gybs, inte är uppnådd om jakten inte försvårar att man ska nå gybs.

 

Välkomnar yttrandet

– EU:s generaladvokat har kommit fram till samma slutsats som den svenska Högsta förvaltningsdomstolen redan har gjort. Det är möjligt att jaga varg och de andra stora rovdjuren med stöd av de undantagsbestämmelser som finns i art- och habitatdirektivet. Den svenska licensjakten på varg som vi haft sedan 2010 är förenlig med EU-rätten, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Jägareförbundet.

Viktigt att understryka är dock att generaladvokaten bara kommit med ett yttrande till EU-domstolen. Den slutgiltiga domen i domstolen väntas fattas senare i år.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev