Småviltsjakten ska bli lättare att rapportera. Foto: Lars-Henrik Andersson

Efterlyser bättre småviltsrapportering

Premium

Rapporteringen av fällt småvilt måste bli bättre. Annars kan ett antal jaktbara arter bli rödlistade. Inför årets småviltsjakt inför skogsbolaget SCA, vilka har många småviltsjägare på sina jaktmarker, en rapporteringsskyldighet när det gäller fällt småvilt på deras marker.

Jaktvårdskonsulenten Magnus Hansson på Jägareförbundet Mitt Norrland har jobbat med detta ärende i tre år och är glad över att SCA valt att samarbeta angående småviltsrapporteringen.

– I Jämtland och Västernorrland får vi bara in rapporter från 10–20 procent av den jaktbara arealen och vi vill minst ha in 30 procent för att kunna göra dugliga skattningar av hur mycket som fälls, säger Magnus Hansson.

Det finns flera kopplingar mellan avskjutningsstatistiken och jakttiderna. Med avskjutningsstatistiken visar jägarna dels att man har god kontroll på hur mycket vilt som fälls årligen, dels att jakten inte är det som påverkar om arterna minskar eller ökar.

I statistiken syns till exempel tydligt att när räven ökar minskar flera småviltarter, och tvärt om. Det är predationen som påverkar, inte själva jakten.

 

Stora arealer

Avskjutningsstatistiken ger jägare och andra även möjligheten att följa viltstammarnas utveckling, vilket motiverar att jakt bedrivs.

Magnus Hansson. Foto: Madeleine Lewander

– Här kan vi ta ripan som ett exempel där vi tappade jakten helt i ett antal län utifrån att vissa anser att den var hotad. Om så är fallet har vi nu förlorat den bästa möjligheten att följa den ”hotade” ripans utveckling, vilket jag anser är en förutsättning om man skulle behöva rädda den, säger Magnus Hansson.

– På grund av att vår statistik är så osäker får våra motståndare vatten på sin kvarn genom att de kan hävda att det skulle kunna vara så att det skjuts mer än vad vi vet om, och att det är det som gör att arterna minskar.

SCA har stora arealer för småviltsjakt, vilka nu kommer att finnas med i statistiken.

– Vi har samarbetat med Magnus Hansson på Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland om hur rapporteringen ska gå till. Nu kommer det ett krav på avskjutningsrapportering inför årets småviltsjakt, säger Joachim Söderberg på SCA.

 

Rapporterar i appen Viltdata

Rapporteringen från SCA kommer att göra underverk för säkerheten i våra skattningar framöver, menar Magnus Hansson.

– Bara arealen på de markerna, för vilka SCA säljer dygnskort, står för 19 procent av den jaktbara arealen i Västernorrland och 14 procent i Jämtland. Lägger vi till övrig areal där det endast säljs årskort blir det ännu mer. Vi kommer alltså att nå upp till målet, eller åtminstone närma oss det rejält. Inte bara i Mitt Norrland utan även i Norrbotten och Västerbotten, säger Magnus Hansson som arbetar med de sista kompletteringarna för att rapporteringsfunktionen ska fungera bra.

– Rapporteringen kommer att finnas i appen Viltdata och just nu håller vi på att göra det sista för att få funktionen att funka även för årskorten. Vi har provkört funktionen under ett halvår på dygnskortsmarkerna. Det har fungerat bra och jag hoppas det kommer göra det även för årskorten. All info kring denna funktion kommer att finnas på vår hemsida när allt är klart, säger Magnus Hansson.

 

Riskerar att rödlistas

Den svenska skogsharen är en art vilken riskerar att rödlistas på grund av de låga avskjutningssiffrorna. Här har Svenska stövarklubben gått ut till sina medlemmar med uppmaningen att rapportera fällda harar.

– En delförklaring är också ett förändrat jaktligt mönster med rovdjur och färre stövare som bidrar starkt till den minskade avskjutningen av skogshare. Det är dock mycket viktigt att vi som jagar småvilt och hare i framtiden blir duktigare på att rapportera avskjutningen, säger Peter Ledin, chef för Svenska Jägareförbundets Region Norr.

 

Per Andersson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev