Kråkfåglar, trastfåglar och rovfåglar, särskilt ugglor, är mycket känsliga för dessa virus.
Foto: Kenneth Johansson

Döda fåglar kan vara tecken på fågelvirus

Två virus som angriper fåglar har under senare år spridit sig i Europa så långt norrut som till Tyskland. Nu vill SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, ha hjälp med att hitta döda fåglar i Sverige.

Det handlar om WNV, West Nile-virus och USUV, Usutuvirus som kan leda till att fåglarna dör. SVA vill undersöka om virus även finns i Sverige, och övervakning av döda fåglar är ett bra sätt att upptäcka sjukdomsutbrott på ett tidigt stadium.

 

Södra Sverige kan drabbas

SVA vill därför ha in rapporter om döda fåglar som hittas söder om Dalälven.

De handlar om två närbesläktade och myggburna virus som främst smittar fåglar men även kan drabba andra djur och människor.

– Båda virusen har fåglar som huvudvärd och har en smittcykel där virus cirkulerar mellan fåglar och myggor. Kråkfåglar, trastfåglar och rovfåglar, särskilt ugglor, är mycket känsliga för infektion med dessa virus. Virusen kan döda enstaka fåglar, men kan även ha negativa effekter på hela populationer med fåglar, säger Aleksija Neimane som är forskare vid SVA och ansvarig för det projekt som nu söker efter virusen i Sverige.

Fåglar kan drabbas av virus utan symptom.

 

Hästar kan påverkas

För hästar kan WNV ge allvarlig sjukdom. Sjukdomsbilden är allt från inga symptom alls till feber och i enskilda fall neurologiska symptom.

Misstänkta fall av döda fåglar kan rapporteras via rapporteravilt.sva.se.

– SVA kan också komma att be rapportören att skicka in döda fåglar för analys, säger Aleksija Neimane.

SVA hoppas få möjlighet att undersöka upp till 200 fall av döda fåglar. Projektet pågår året ut.

West Nile-virus och Usutuvirus

Båda virusen, som tillhör gruppen flavivirus, smittar framförallt fåglar och kan orsaka sjukdom och dödlighet.

En infektion med West Nile-virus kan hos häst och människor passera helt utan symtom, kan orsaka feber eller influensaliknande sjukdom, och hos en mindre andel utvecklas till svår hjärninflammation. Viruset sprids från vilda fåglar av myggor, men sprids normalt sett inte vidare från häst och människa. Sjukdomen West Nile-feber hos häst regleras av epizootilagstiftningen, vilket betyder att Jordbruksverket kan ta beslut för att hantera sjukdomen.

Usutuvirus anses framförallt farligt för fåglar, men har även visat sig kunna orsaka liknande symptom som WNV hos immunsvaga människor.

Även om döda fåglar skulle påträffas i Sverige, med något av de aktuella virusen, så behöver det inte betyda att själva viruset är etablerat i landet. Flyttfåglar kan ta hit smittan från andra länder.

Källa: SVA

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev