Länsstyrelsen polisanmälde Birdlifes projekt Skräntärna eftersom det fanns uppgifter om att det plockats ägg från gråtrutbon på Storgrundet i Norrbottens skärgård. Foto: Anders Jarnemo

Birdlifes Projekt skräntärna polisanmäldes av länsstyrelsen

Birdlife Sverige sökte tillstånd till selektiv jakt på gråtrut även i Norrbotten men länsstyrelsen beviljade aldrig ansökan. Trots det fick länsstyrelsen rapport om att gråtrutägg förstörts på en ö i Luleå skärgård. Länsstyrelsen gjorde därför en polisanmälan.

På Storgrundet i Luleå skärgård, som ligger inom Rödkallens naturreservat, häckar den rödlistade skräntärnan som omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram. Birdlife har även ett eget projekt för arten, Projekt skräntärna. Birdlife Sverige ansökte 2017 om selektiv jakt på gråtrut vid Storgrundet.

Ornitologer jagade gråtrut men följde inte jaktvillkoren

Länsstyrelsen i Norrbotten tog dock aldrig något beslut i frågan. Bridlife fick med andra ord inget tillstånd att förstöra gråtrutägg på Storgrundet. Men trots det misstänker länsstyrelsen att så ändå skedde och polisanmälde därför Birdlifes Projekt skräntärna.

Svensk Jakt har tagit del av den polisanmälan som länsstyrelsen gjorde. Av den framgår att det under ett nationellt möte hösten 2017 med Birdlifes projektansvarige Ulrik Lötberg framkom att trutägg hade plockats bort på Storgrundet. Detta trots att det alltså saknades tillstånd.

 

Bekräftar jaktbrott

Länsstyrelsens handläggare skriver följande i ett brev till polisen i mars 2018: ”Projektet nämnde då att trutägg plockats bort vilket också finns antecknat i deras presentationsmaterial som finns hos länsstyrelsen.”

Svensk Jakt har tagit del av det materialet. Under rubriken ”Vad är gjort 2017” och i kolumnen Rödkallen så framgår att trutägg blivit bortplockade.

Ulrik Lötberg, projektledare för Birdlifes skräntärneprojekt, säger till Svensk Jakt att skrivningen i presentationsmaterialet är felaktig.

 

Har det förekommit selektiv jakt på gråtrutägg i Norrbotten?

– Nej, säger Ulrik Lötberg.

 

Men länsstyrelsen påstår i en polisanmälan att det plockats bort trutägg utan tillstånd?

– Det vet jag, men det har jag aldrig gjort.

 

Har någon annan gjort det?

– Så kan det möjligen vara men det vet jag ingenting om. Men jag har inte gjort det, säger Ulrik Lötberg.

 

Ni skriver i ett presentationsmaterial att ni tagit bort trutägg på Rödkallen 2017. Din kommentar till det?

– Det var ett misstag av mig, ett copy paste-fel och det har jag förklarat för länsstyrelsen, säger Ulrik Lötberg.

Ornitolog deltog även 2019 vid skyddsjakt på gråtrut

Men trots den förklaringen så gjorde ändå länsstyrelsen en polisanmälan. Den kom in till polisen i mars 2018 men inte förrän hösten 2019 började polisen utreda ärendet. Andra misstänkta brott prioriterades och därför blev anmälan liggande, enligt polisen.

När väl polisen började utreda hade preskriptionstiden för det misstänkta brottet, som är två år, passerats och därför lades utredningen ner i mitten av november 2019.

Ulf Öhman, ordförande i Norrbottens ornitologiska förening, säger sig ha fått vederhäftiga uppgifter om att trutägg plockats ur bon. Om så skett klassas det i så fall som ett jaktbrott. Foto: Privat

Ulf Öhman, ordförande för Norrbottens ornitologiska förening, är starkt kritiskt till Birdlifes skräntärneprojekt och dess ledare Ulrik Lötberg och säger sig veta att det plockats trutägg på Storgrundet. Något som gör honom mycket upprörd. Ulf Öhman säger också att han saknar förtroende för Ulrik Lötberg.

 

Inte trovärdiga

– Det är två saker som upprör mig, dels själva principen att man från centralt håll söker skyddsjakt utan att informera den aktuella regionen samtidigt som vi kritiserar och försöker stoppa andra skyddsjakter. Vi måste vara involverade då man från ett riksprojekt söker skyddsjakt, allt annat är ett stort misstroende mot oss. Jag är övertygad om att det plockats trutägg vid skräntärnekolonin. Den uppgiften har jag fått från vederhäftigt håll. Jag reagerar starkt mot detta. Det är ju ett jaktbrott, säger Ulf Öhman och fortsätter:

– Vi tappar ju trovärdighet om vi å ena sidan agerar bestämt mot skyddsjakt men å andra sidan söker Birdlife skyddsjakt hos flera länsstyrelser utan att vi är involverade.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev