Läs också Ornitolog deltog även 2019 vid skyddsjakt på gråtrut