Birdlife Sverige har inom ramen för Projekt skräntärna begärt och fått tillstånd till skyddsjakt på gråtrut. Det har lett till en infekterad debatt i föreningen. Bild: Google Maps, Niklas Liljebäck

Interna stridigheter i Birdlife stoppade selektiv jakt

Premium

Den selektiva jakten på gråtrut skapade interna stridigheter inom Birdlife Sverige.
Frågan var så pass infekterad att Projekt skräntärna fick sluta med den selektiva jakten på gråtrut.

I april i år hade Birdlife Sverige sin riksstämma. Till stämman hade en motion lämnats in från ett antal regionalföreningar. I motionen togs frågan upp om den selektiva jakten på gråtrut och förslag fanns om att sluta med den och att man inför en eventuell ansökan om selektiv jakt diskuterar den internt med regionalföreningarna.

Ornitologer jagade gråtrut men följde inte jaktvillkoren

Stämman beslutade dock att tillståndet för selektiv jakt på gråtrut inte skulle utnyttjas under 2019, ansökan skulle i stället återkallas.

Ulrik Lötberg sitter i styrelsen för Birdlife Sverige och är aktiv inom Projekt skräntärna. Han är även den som gjort ansökningarna för Birdlife Sveriges räkning rörande selektiv jakt på gråtrut. En fågelart som Birdlife inte tycker att det ska vara allmän jakttid på.

 

Ni ser inga problem med att vilja stoppa den allmänna jakten på gråtrut och samtidigt ansöka om selektiv jakt?

– Vi har slutat med den selektiva jakten. Det är en jättesvår fråga. I de här fallen är det oftast ett eller två gråtrutpar som specialiserat sig på att plocka skräntärnor. Har man då tagit bort äggen från de trutparen har predationen på skräntärnor upphört. Vi har aldrig tagit bort några vuxna fåglar. Vi har tagit bort ägg från häckande gråtrutpar. I de flesta fall har de här gråtrutparen lagt om ägg på andra ställen och problemen har försvunnit, säger Ulrik Lötberg.

Ornitolog deltog även 2019 vid skyddsjakt på gråtrut

Han berättar att åtgärden gjorts under en begränsad tid.

– Det är länsstyrelserna som egentligen ska göra det där, men för länsstyrelsen var det enklare att Birdlife sökte tillståndet. Det har ju ingått i åtgärdsprogrammet för skräntärnan, säger Ulrik Lötberg.

Han berättar att länsstyrelsen i Östergötland i år tagit över arbetet med att ta bort ägg från gråtrutbon.

 

Varför ville ni inte fortsätta nyttja det tillstånd ni hade?

– Det blev ganska mycket diskussioner inom Birdlife runt det hela. Det finns de som är stora motståndare till selektiv jakt, säger Ulrik Lötberg. Det är kanske inte heller vi i Birdlife som ska ha de där tillstånden.

Ulrik Lötberg håller med om att viss jakt är bra för vissa fågelbestånd och nämner jakt på mink.

 

Är det ett ökat jaktmotstånd inom Birdlife?

– Nej, det tror jag inte. Men visst finns rätt högljudda jaktmotståndare inom Birdlife, säger Ulrik Lötberg och fortsätter:

– Vi har ju också tagit beslut på riksstämman att vi inte ska söka sådana här tillstånd i framtiden. Det kan jag tycka är rätt, det är länsstyrelsen som ska genomföra åtgärderna.

 

Men kan det inte vara bra att ni som vet hur äggen ser ut genomför den selektiva jakten?

– Ja, så är det men nu blev beslutet som det blev i organisationen, säger Ulrik Lötberg.

 

Ni inkom även sent med rapporteringen från den selektiva jakten, vad är din kommentar till det?

– Dåligt med tid från min sida, mer än så var det inte. Sedan var vi inte jättesena.

 

Men ni förlorade inte tillståndet på grund av det?

– Nej, jag har nog aldrig hört talas om att någon tappat ett skyddsjaktstillstånd på grund av sen återrapportering, säger Ulrik Lötberg.

Han tycker att det finns ett gott samarbete med jägarna i skärgården, framför allt när det gäller att hålla efter minken.

– Fågelskådarna tillsammans med jägarna har varit de aktörer som fått saker och ting att hända. Det är vi som har varit ute i fält, säger Ulrik Lötberg.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev